partner serwisu
Jak oszczędzać pieniądze? Zacznij od ich uporządkowania - testujemy aplikacje do zarządzania finansami osobistymi
Autor:
Marek Kowalski
Data publikacji:
14 stycznia 2015, 04:03
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
aplikacje do kontroli wydatków, aplikacje do zarządzania finansami osobistymi, budżet domowy, eportfel, finanse domowe 2, gnucash, homebank, microsoft, moneyme, oszczędzanie, personal finances, skarbnik 4, windows, zarządzanie finansami osobistymi

Finanse Domowe

Kolejny w naszym zestawieniu program mający pomóc w zarządzaniu własnym majątkiem i uporządkowaniu wydatków i przychodów użytkownika sam w sobie nie drenuje portfela - jest aplikacją udostępnianą bezpłatnie. Zgodnie z informacjami od twórcy tej aplikacji, główną funkcją Finansów Domowych jest monitorowanie wydatków i przychodów połączone z możliwością analizy wprowadzonych danych. Program nie tylko pozwala na bieżąco ewidencjonować realizowane transakcje, ale uwzględnia również zarządzanie np. lokatami bankowymi. Od razu jednak trzeba zaznaczyć, że Finanse Domowe to raczej prostszy funkcjonalnie program, nie obejmujący swoimi możliwościami np. zarządzania papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi czy derywatami, ale - po pierwsze - nie tego oczekiwaliśmy poszukując narzędzia do prostego prowadzenia "domowej księgowości", a po drugie - skoro aplikacja jest dostępna za darmo, to czemu nie spróbować?

Instalacja i pierwsze wrażenie

Program Finanse Domowe dystrybuowany jest w formie spakowanego archiwum w formacie ZIP. Po rozpakowaniu tego pliku otrzymujemy dostęp do trzech plików: pliku uruchamiającego aplikację (z rozszerzeniem EXE), tekstowego pliku "pomoc.txt", zawierającego podstawowe wskazówki dotyczące instalacji oraz ewentualnej aktualizacji oprogramowania ze starszej wersji, a także pliku z biblioteką DLL wykorzystywaną przez właściwy program (a dokładniej przez generowaną w trakcie użytkowania bazę danych). Procesu instalacji de facto nie ma - aby uruchomić program wystarczy po prostu dwukrotnie kliknąć jego plik z folderu, do którego została rozpakowana zawartość pobranego archiwum ZIP. Również wszelkie dane, które w trakcie używania aplikacji zostają dodane przez użytkownika, mogą być przechowywane w tym samym folderze (to użytkownik decyduje o ich lokalizacji). Zaletą takiego rozwiązania jest to, że w praktyce program jest "przenośny" - możemy go np. przekopiować (oczywiście należy przekopiować cały folder a nie tylko sam plik uruchomieniowy) razem z danymi na pendrive'a i będziemy mieć aplikację zawsze przy sobie, gotową do użycia na dowolnym komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows. 

Pracę z programem rozpoczynamy od obowiązkowego zdefiniowania lokalizacji pliku z danymi oraz - opcjonalnie - włączenia funkcji automatycznego wykonywania kopii zapasowej danych podczas każdego uruchomienia programu. W przypadku gdy zdecydujemy się na wykonywanie kopii (co jest oczywiście rozwiązaniem zalecanym) należy również wskazać lokalizację docelową kopii zapasowej. Korzystając z możliwości wprowadzenia dowolnej lokalizacji dla danych, wskazaliśmy folder usługi OneDrive powiązanej z kontem użytkownika systemu Windows 8.1 (pod kontrolą którego instalowaliśmy wszystkie testowane aplikacje). 

Bezpośrednio po wskazaniu lokalizacji dla danych uruchamiany jest Kreator ustawień startowych. W pierwszym etapie uwagę przykuwa zaznaczony czerwonym kolorem napis zachęcający do przeczytania całej treści komunikatu, który można streścić w jednym zdaniu - wykonanie wszystkich etapów konfiguracji w uruchomionym kreatorze, znacznie ułatwi korzystanie z programu.

Wspomniany kreator pozwala wybrać kategorie wydatków, a w następnych etapach również przychodów oraz oszczędności. Domyślne ustawienie dodaje do tworzonej bazy użytkownika wszystkie wstępnie zdefiniowane kategorie i naszym zdaniem jest to optymalne rozwiązanie. Jeżeli jakiejś kategorii nam brakuje można ją dodać ręcznie z poziomu samego kreatora, bądź też utworzyć później już bezpośrednio w programie. To co udało nam się zaobserwować na tym etapie to fakt, że lista kategorii jest liniowa a nie hierarchiczna. Podział kategorii dotyczy tylko typu transakcji, natomiast same kategorie nie są już powiązane w hierarchii jak to ma miejsce w przypadku innych programów. Nasze wątpliwości wzbudził też zbiór kategorii przypisanych do grupy "oszczędności". W innych programach za oszczędności uznaje się po prostu nadwyżkę przychodów nad wydatkami, którą można ulokować w jakiejkolwiek formie. W tym przypadku kategorie w grupie "oszczędności" to po prostu miejsca przechowywania pieniędzy. O ile niektóre kategorie w tej grupie są zrozumiałe - np. "Portfel" to już kategoria "Trzymane na czarną godzinę" trochę nas rozbawiła, a kategoria "Kredyt hipoteczny" w tym zbiorze jest nieporozumieniem. Kredyt - jakikolwiek - trudno uznać za oszczędności, choć w istocie w księgowości środki pochodzące z kredytów są oczywiście wliczane do środków dostępnych, jednak w żadnym razie nie można ich nazwać oszczędnościami.

Kreator umożliwia również zdefiniowanie stanu początkowego naszego majątku. Ponownie użyto niefortunnego określenia oszczędności. Niefortunnego dlatego, że jak wcześniej wspomnieliśmy, nie wszystkie dostępne środki są de facto oszczędnościami. Niemniej możliwość łatwego wprowadzenia "bilansu otwarcia" pomaga.

Po zakończeniu pracy kreatora na ekranie zobaczyliśmy powyższy komunikat. Jego treść niezbyt nam się spodobała. O ile jesteśmy w stanie zrozumieć intencje twórcy, któremu chodziło po prostu o bezpieczeństwo danych przechowywanych w bazie użytkownika programu, to forma wypowiedzi cokolwiek razi i nazywanie przechowywania danych na partycji czymś "niedozwolonym" to przesada, czego dowodzi np. wybrane przez nas rozwiązanie, kiedy bazę przechowujemy na folderze OneDrive - mając tym samym dane zarówno na "niedozwolonej" partycji systemowej jak i w chmurze. 

Tak prezentuje się okno główne aplikacji po zakończeniu pracy z kreatorem wstępnych ustawień. Podstawowe zestawy funkcji dostępne są za pośrednictwem kart widocznych w górnej części okna. Niżej rozmieszczone są ikonki z funkcjami właściwymi dla aktywnej w danym momencie karty. Domyślnie aktywną kartą jest karta Wydatki, co automatycznie sugeruje, że możemy rozpocząć ewidencję realizowanych transakcji.

Funkcjonalność i wprowadzanie transakcji

 

Wprowadzanie transakcji w programie Finanse Domowe jest dość proste. Najpierw wybieramy, czy transakcja jest przychodem czy wydatkiem (poprzez wybór właściwej karty w interfejsie aplikacji), a następnie po kliknięciu ikonki Dodaj w odpowiedniej karcie wypełniamy pola prostego formularza. Oprócz typowych danych tj. kwoty, kategorii, daty realizacji itp. program uwzględnia możliwość przypisania do transakcji załącznika, którym może być np. zeskanowany/sfotografowany paragon zakupowy albo inny papierowy dokument będący potwierdzeniem realizacji danej transakcji. 

Możliwe jest również definiowanie transakcji cyklicznych, figurujących w aplikacji pod postacią zleceń stałych. Oczywiście tego typu powtarzające się transakcje można definiować nie tylko dla kategorii powiązanych z wydatkami, ale również z przychodami.

W przypadku transakcji transferowych, kiedy przenosimy środki pomiędzy naszymi kontami lub poprzez wypłatę gotówki z bankomatu wprowadzanie tego typu transakcji odbywa się poprzez funkcje dostępne na karcie Oszczędności oraz ikony Przelej na inną oszczędność. Sformułowanie niezbyt fortunne, ale funkcjonalnie odpowiada temu, co w innych programach figuruje jako transakcja typu "transfer".

Dodatkowe funkcje

Program Finanse Domowe pomaga również w ewidencji tych wydatków i przychodów, za które odpowiedzialni są również inni członkowie rodziny. Moduł Osoby pozwala zdefiniować wszystkich aktywnych członków wspólnie utrzymującego się gospodarstwa domowego.

Moduł Analiza, pozwala na przeglądanie różnego typu prezentacji danych zgromadzonych przez program. Może to być np. sumaryczna prezentacja kwot w każdej z grup transakcyjnych (wydatki, przychody, oszczędności), przeglądanie średnich dziennych wydatków czy dochodów, dzienny rozkład wydatków i przychodów itp. Karta Analiza zawiera faktyczne funkcje raportujące w testowanym programie.

Raporty można generować również bezpośrednio na karcie Wydatki. Na powyższej ilustracji przykładowy raport przedstawiający dane łączne z wprowadzonych do programu transakcji.

Na karcie Zestawienia nie znajdziemy funkcji umożliwiających generowanie raportów. Autor programu tutaj umieścił odnośniki do umieszczonych w internecie zestawień komercyjnych usług bankowych oraz zestaw polecanych książek o tematyce związanej z zarządzaniem finansami i oszczędzaniem. 

Z kolei na karcie Narzędzia znajdziemy m.in. generator wykresu obrazującego wpływ inflacji (przy założeniu jej stałego poziomu w ciągu całego prognozowanego okresu; stopa inflacji może być wprowadzana ręcznie) na poziom oszczędności, czyli - mówiąc prościej - ile warte będą twoje pieniądze po upływie X lat.

Karta Narzędzia to również kalkulatory pozwalające obliczyć spodziewane zyski z lokaty, czy - jak na powyższej ilustracji - kalkulator obliczający przewidywany zysk z tytułu regularnego oszczędzania konkretnej kwoty przy danej stopie procentowej. Wynik obliczeń to kwota netto już po opodatkowaniu "podatkiem Belki".

Warto przy okazji wspomnieć, że niektóre funkcje widoczne w interfejsie programu są dostępne jako opcjonalnie instalowane moduły. Tak jest np. z widocznym na karcie Narzędzia elementem o nazwie Ogranicz wydatki. Aby uzyskać dostęp do tej rozszerzonej funkcjonalności należy "polubić" profil witryny twórcy programu na Facebooku. Co daje dodatkowe narzędzie? Pozwala zdefiniować progi kwotowe dla różnych kategorii wydatków w skali miesiąca, a kompleksowy zestaw ograniczeń planowany jest na cały rok. Naszym zdaniem już sama ewidencja wszystkich transakcji powinna użytkownikom znacznie ułatwić zapanowanie nad wydatkami.

Wnioski

Finanse Domowe to ambitne dzieło ambitnego programisty. Narzędzie ma całkiem strawny dla oczu interfejs, poszczególne funkcje aplikacji są dość sensownie rozmieszczone. Jeżeli pominiemy niefortunne określenia (vide oszczędności jako typ transakcji obejmujący m.in. karty kredytowe), to z programu da się korzystać. Poszczególne funkcje aplikacji są dość dobrze opisane na witrynie domowej projektu. 

Zaletą programu jest cena - jest on udostępniany bezpłatnie i nie zawiera żadnych "zaszytych" opcji z ukrytymi płatnościami. Nie ma też wersji premium (no, chyba że za taką uznamy dodatki, które można otrzymać po polubieniu strony twórcy na Facebooku). 

Zalety, wady i cena

+ Wstępnie zdefiniowane kategorie transakcji

+ Kreator początkowych ustawień

+ "udomowiony" interfejs

+ Czytelne i intuicyjne formularze wprowadzania transakcji

- Niezbyt fortunne stosowanie terminu "oszczędności" w stosunku do niektórych kategorii transakcyjnych

- Funkcje pobierania kursów walut oraz przelicznik walutowy nie działały poprawnie w trakcie testów

Cena: bezpłatny. 

Finanse domowe

Klikając widoczny obok przycisk możesz pobrać najnowszą wersję programu Finanse Domowe. Pobrany plik ZIP należy rozpakować do dowolnie wybranego folderu na dysku.

2015.01.19, 09:35
Jako urodzony sknera z programów powyższych testowałem wszystkie i to niektóre przez parę tygodni/miesięcy. Wszystki one oferowały niegdyś jedynie zapisywanie transakcji, co niewiele pomaga w zarządzaniu budżetem. Najgorzej ocenianym przeze mnie był 'Budżet Domowy'. Tak rozbudowany, że aż strach zapisać najmniejszy wydatek. GNUCash oceniam dobrze. Absolutnym liderem dla mnie jest KMyMoney, dostępny obecnie na wszystkie systemy. Darmowy, dość łatwy do skonfigurowania, a ofererujący olbrzymie możliwości i to nie tylko jako bierna baza danych wydatków, ale także jako domowy strażnik budżetu rocznego, kart kredytowych, stałych i zmiennnych wydatków, itp, itd.
chetniepomagam
2015.07.08, 21:58
Witam, ja używam tego programu od 2 lat i jest najlepszy jaki znalazłem w internecie i do tego za free. Panie Marku, Pański artykuł nie odzwierciedla ani w połowie tego co potrafi niniejszy program i jak jest funkcjonalny.
kow-marcin75
2016.05.11, 13:35
chetniepomagam @ 2015.07.08 21:58
Witam, ja używam tego programu od 2 lat i jest najlepszy jaki znalazłem w internecie i do tego za free. Panie Marku, Pański artykuł nie odzwierciedla ani w połowie tego co potrafi niniejszy program i jak jest funkcjonalny.

Popieram w 100% ja też z niego korzystam, moi znajomi i rodzina i jeszcze nie spotkałem się z negatywną opinią...Nie trafiłeś na lepszy intuicyjny i prosty moduł do prowadzenia domowych funduszy niż ten program Budżet Domowy..