partner serwisu
Jak oszczędzać pieniądze? Zacznij od ich uporządkowania - testujemy aplikacje do zarządzania finansami osobistymi
Autor:
Marek Kowalski
Data publikacji:
14 stycznia 2015, 04:03
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
aplikacje do kontroli wydatków, aplikacje do zarządzania finansami osobistymi, budżet domowy, eportfel, finanse domowe 2, gnucash, homebank, microsoft, moneyme, oszczędzanie, personal finances, skarbnik 4, windows, zarządzanie finansami osobistymi

ePortfel

Kolejnym programem, który w zamierzeniu twórców ma pomóc użytkownikowi w uporaniu się z trudnym zadaniem zarządzaniem własnymi finansami jest aplikacja ePortfel. Program udostępniany jest w dwóch wersjach - bezpłatnej ePortfel Lite oraz komercyjnej: ePortfel Standard. Podstawowe różnice pomiędzy obydwoma wersjami sprowadzają się zasadniczo do dwóch funkcji. Wersja Lite jest pozbawiona tzw. modułu budżetowania umożliwiającego planowanie i analizę (czy raczej prognozowanie) stanu finansów w przyszłości. Ponadto w wersji Standard użytkownik otrzymuje do dyspozycji znacznie bogatszy zestaw filtrów ułatwiających przeglądanie zestawień transakcji względem wielu różnych kryteriów. 

W porównaniu do poprzednio przedstawionej aplikacji, a także w stosunku do wielu innych programów uwzględnionych w naszym teście, zakres funkcji oferowanych przez ePortfel jest zauważalnie większy. Program ten nie tylko umożliwia zarządzanie kontami bankowymi i gotówkowymi, prowadzenie ewidencji transakcji, wydatków, przychodów, ale umożliwia również zarządzanie papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi wykraczającymi ponad to co zwykle rozumiemy pod pojęciem "domowych finansów". Cechą wyróżniającą ePortfel jest również obsługa danych dostarczanych przez wiele polskich banków, a w przypadku niektórych z nich - również obsługa samych kont online. Tak bogaty zestaw funkcji zaostrzył nasze apetyty. Jak użyteczność ePortfela wygląda w praktyce?

 Instalacja i pierwsze wrażenie 

Testowana przez nas wersja programu ePortfel oznaczona była numerem 3.6. Korzystaliśmy z bezpłatnej wersji Lite uznając, że podstawowa funkcjonalność oferowana przez tę edycję przynajmniej na początku powinna wystarczyć na poznanie możliwości aplikacji i pozwala wyrobić sobie zdanie na jej temat bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Instalacja ePortfela na początku przebiega standardowo i realizowana jest za pośrednictwem doskonale znanego użytkownikom Windows kreatora instalacji krok po kroku prowadzącego przez poszczególne etapy tego procesu. Rozpakowanie plików ePortfela z pakietu instalacyjnego i przeniesienie ich do lokalizacji na dysku systemowym (notabene tym razem do prawidłowego, przeznaczonego dla programów folderu systemowego) to nie wszystko.

Testowany program został opracowany w języku Java, tym samym wymaga zainstalowania w systemie operacyjnym odpowiednich komponentów interpretujących kod w tym języku.

Proces pobierania i instalacji Javy realizowany jest w zasadzie automatycznie, zwracamy jedynie uwagę na to, by obowiązkowo odznaczyć w instalatorze Java oba widoczne na powyższym obrazku pola wyboru. Jeżeli użytkownik tego nie zrobi - w systemie zostanie mu zainstalowany zupełnie zbędny dodatek, pasek Ask Toolbar, zmienią się też ustawienia przeglądarki WWW. Podkreślamy, że instalacja niechcianych aplikacji nie jest winą twórców ePortfela lecz firmy Oracle, właściciela Javy.

Po zakończeniu instalacji na ekranie aplikacji dostępnych w Windows 8.1 zobaczyliśmy nowy wpis. Nie pozostało nam nic innego jak uruchomić program.

Podczas pierwszego uruchomienia program informuje o konieczności założenia nowej bazy danych. Zaletą tego komunikatu jest to, że użytkownik od razu wie, gdzie znajduje się plik, w którym zawarte będą wszystkie dane dotyczące prowadzenia budżetu domowego, a wiedza ta z pewnością się przyda np. gdy będziemy chcieli wykonać kopie zapasowe ważnych danych. Tryb wielobazowy, o którym wspomina widoczny komunikat to rozwiązanie umożliwiające korzystanie z programu kilku osobom prowadzącym odrębną ewidencję swoich finansów.

Utworzenie nowej bazy to kwestia dosłownie kilku sekund.

Po utworzeniu nowej bazy program proponuje automatyczne wypełnienie jej przykładowymi danymi. Propozycję przyjęliśmy, bo obecność już gotowych danych przykładowych ułatwia zapoznanie się z funkcjami programu.

Niestety, mimo poprawnej instalacji interpretera Javy program zamiast wypełnić nowoutworzoną bazę danymi wygenerował komunikat błędu. Niezbyt miły zgrzyt na początek.

Próba ponownego uruchomienia programu się powiodła, jednak obiecane przykładowe dane nie zostały wprowadzone. Powyżej widoczne jest okno główne aplikacji. Jak widać użytkownik musi zacząć od modułu Ustawienia, w którym wprowadzane są informacje dotyczące zarówno użytkownika jak i działania programu. Choć panel ustawień mniej doświadczonym użytkownikom może wydawać się skomplikowany, to w istocie poza danymi użytkownika (w tym numeru licencji, o czym niżej) na karcie Preferencje nie trzeba zmieniać innych ustawień, choć naszym zdaniem warto od razu zaznaczyć pole Automatyczny backup bazy danych, a następnie zaznaczyć opcję Codziennie i wskazać jako lokalizację kopii zapasowej np. folder usługi OneDrive lub inne usługi chmurowej (zapoznaj się z naszym testem chmur dyskowych takich jak właśnie OneDrive, Dysk Google, Dropbox, Onet Dysk itp.). Dzięki temu nawet całkowita awaria komputera nie spowoduje utraty danych dotyczących naszych finansów. 

Uwaga! Aby móc korzystać z programu należy uzyskać numer licencji, dotyczy to zarówno płatnej wersji Standard, jak i bezpłatnej Lite. Żeby to zrobć, w pierwszej kolejności wymagana jest zarejestracja w serwisie www.eportfel.com. Po wypełnieniu prostego formularza jesteśmy od razu logowani w witrynie domowej programu. Należy kliknąć widoczny po lewej stronie odnośnik Pobierz numer licencji.

Na kolejnej stronie klikamy przycisk Wygeneruj numer licencji, co spowoduje wysłanie oczekiwanego numeru na podany w trakcie rejestracji adres email. Co prawda twórcy strony zastrzegają iż czas wygenerowania numeru może sięgać nawet 48 godzin, w naszym przypadku stosowne dane umożliwiające korzystanie z aplikacji otrzymaliśmy niemal natychmiast.

Ustawień w pozostałych kartach modułu Ustawienia nie musimy zmieniać (ewentualnie jeżeli planujemy zarządzanie kontami walutowymi lub będziemy dokonywać w obcych walutach warto dodać odpowiednie jednostki walutowe na karcie Definicje jednostek, standardowo program traktuje wszystkie transakcje jako transakcje złotówkowe). Ostatnia karta, oznaczona jako Wygląd, pozwala wybrać odpowiadający nam styk graficzny interfejsu. My poprzestaliśmy na standardowo uaktywnionym motywie nazwanym Kunststoff.

Funkcjonalność i wprowadzanie transakcji

Dostęp do poszczególnych modułów programu uzyskiwany jest - podobnie jak w przypadku poprzednio opisywanej aplikacji - za pośrednictwem górnej belki z ikonkami. Moduł Start wygląda dość biednie, a z powodu nieudanego wczytania proponowanej bazy przykładowej, nowa baza jest całkowicie pusta. Udało nam się jednak rozwiązać problem importu pliku przykładowej bazy. Plik ten znajduje się standardowo w folderze C:\Program Files\ePortfel i ma nazwę initialdb.epf. Próba jego otwarcia powoduje najpierw wyświetlenie ostrzeżenia, iż import nowej bazy spowoduje wymazanie poprzedniej (mała strata wobec faktu, że dysponowaliśmy zupełnie pustą jeszcze bazą), a następnie pojawia się komunikat, który prawdopodobnie wyjaśnia wcześniejszy błąd:

Po prostu proponowana przez twórców aplikacji przykładowa baza nie została zaktualizowana do najnowszej wersji programu. To oczywiście błąd, ale można go naprawić.

Program sam proponuje skonwertowanie pliku. Zadaniem użytkownika jest jedynie wprowadzenie nazwy wynikowego (skonwertowanego) pliku i wskazanie miejsca jego zapisu za pomocą przycisku Wybierz. Po kliknięciu Konwertuj próba zaimportowania nowoutworzonej bazy przykładowej dostosowanej do wersji aplikacji powiodła się.

Konwersji warto dokonać o tyle, że import przykładowej bazy uwalnia nas od konieczności ręcznego wprowadzania kategorii realizowanych transakcji, co byłoby zajęciem wyjątkowo żmudnym. Po zaimportowaniu bazy i wybraniu z paska narzędziowego ikony Kategorie otrzymujemy rozbudowany zestaw już gotowych kategorii. To znaczne ułatwienie, dlatego warto "pomęczyć się" z próbą importu przykładowej bazy, choć błąd wynikający z niedopasowania wersji pozostaje błędem. Minusik. 

Moduł Konta pozwala dość łatwo definiować stan początkowy naszych finansów. Wystarczy po prostu wprowadzić dane dotyczące posiadanych kont wszelkiego typu wraz ze zgromadzonymi w nich środkami (mianem "konto" określana jest również gotówka w portfelu). Warto zaznaczyć, że ePortfel umożliwia dodawanie nie tylko najczęściej spotykanych typów kont (czyli gotówkowych, bankowych, czy karty kredytowej), ale również papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, wierzytelności, długów itp.

Wprowadzanie nowych transakcji jest dość proste. Zaczynamy od wyboru typu transakcji (przychód, wydatek, transfer pomiędzy posiadanymi kontami), następnie wybieramy jakiego konta dotyczy dana transakcja (czyli np. w przypadku zakupów, czy płaciliśmy za nie gotówką, kartą powiązaną z naszym kontem bankowym, czy może kartą kredytową), definiujemy kontrahenta (czyli drugą stronę transakcji) lub wybieramy go z listy jeżeli wcześniej były realizowane już transakcje z jego udziałem, wybieramy kategorię (dzięki zaimportowaniu przykładowej bazy z pewnością można łatwo dopasować jedną z istniejących kategorii), wprowadzamy kwotę ewentualnie dodajemy opis transakcji i gotowe. Nowa pozycja pojawi się na liście transakcji w module Transakcje. 

Dodatkowe funkcje

Program ma również wbudowany moduł terminarza, w którym można ustawiać np. przypomnienia dotyczące regularnie dokonywanych transakcji. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać ten moduł również do ustawiania przypomnień dotyczących jakichkolwiek terminów, nie tylko tych powiązanych z finansami.

Spodobał nam się również moduł Raporty, w którym użytkownik może generować różnego typu wyciągi czy podsumowania. Oprócz tego program oferuje także analizę trendów, na przykład poprzez możliwość wygenerowania raportu obrazującego np. jak kształtowały się nasze wydatki ze wszystkich kont na tle osi czasu. Można też wygenerować raport obrazujący zmianę całego majątku w czasie. 

Z dodatkowych funkcji program oferuje np. wbudowany kalkulator kapitalizacji umożliwiający obliczenie rentowności inwestycji (np. lokaty, obligacji itp.) w zależności od jej długości, oprocentowania i sposobu kapitalizacji.

Cechą wyróżniającą ten program jest możliwość importu danych z rzeczywistych kont bankowych posiadanych przez użytkownika. Większość banków oferujących dostęp do konta za pośrednictwem internetu daje możliwość wyeksportowania danych transakcyjnych do postaci pliku - najczęściej w formacie CSV lub HTML. ePortfel potrafi zaimportować te dane - aplikacja ma wbudowane moduły potrafiące odczytać pliki z danymi wyeksportowane przez banki działające w Polsce.

Wnioski

ePortfel początkowo nas trochę zraził, głównie z powodu błędów pojawiających się podczas próby importu gotowej bazy. Później jednak aplikacja stopniowo zyskiwała. Program w dość przejrzysty sposób prezentuje dane finansowe użytkownika, również definiowanie nowych kont, wprowadzanie i opisywanie transakcji - czyli najczęściej wykonywane operacje w tego typu programach - zostało tu rozwiązane w intuicyjny sposób. Wadą ePortfela jest brak kompleksowej dokumentacji do tego programu, ale pewnym ułatwieniem dla osób nienawykłych do korzystania z tego typu aplikacji może być opublikowany na witrynie domowej wideoporadnik. Bazuje on co prawda na starszej wersji programu, ale podstawowe idee i sposób realizacji głównych zadań nie zmieniły się, więc materiał ten wciąż ma wartość poznawczą i pozwala dość szybko przyswoić sobie podstawowe reguły posługiwania się opisywanym programem. Dodatkową pomocą może być społeczność użytkowników wypowiadających się na forum funkcjonującym w ramach witryny domowej projektu.

Niepodważalną zaletą ePortfela jest to, że w wersji Lite, która naszym zdaniem do prowadzenia "domowej księgowości" w zupełności wystarcza - program udostępniany jest bezpłatnie. Na pewno warto dać mu szansę.

Zalety, wady i cena

+ Przykładowa baza z bogatym zestawem gotowych kategorii transakcji

+ Możliwość importu danych (wyciągów, notowań walut itp.) z internetu lub z plików

+ Łatwe definiowanie stanów początkowych kont

+ Łatwe wprowadzanie transakcji bez konieczności wcześniejszego tworzenia bazy kontrahentów

- Kłopoty z wczytaniem przykładowej bazy z racji nieodpowiedniej wersji pliku dostarczanego z programem

Cena: licencja wersji Lite: bezpłatnie. Licencja wersji Standard z aktualizacją półroczną: 75 zł

ePortfel

Klikając widoczny obok przycisk możesz pobrać najnowszą wersję programu ePortfel. Należy pamiętać o obowiązkowej (bezpłatnej) rejestracji konta w serwisie epotfel.com.

2015.01.19, 09:35
Jako urodzony sknera z programów powyższych testowałem wszystkie i to niektóre przez parę tygodni/miesięcy. Wszystki one oferowały niegdyś jedynie zapisywanie transakcji, co niewiele pomaga w zarządzaniu budżetem. Najgorzej ocenianym przeze mnie był 'Budżet Domowy'. Tak rozbudowany, że aż strach zapisać najmniejszy wydatek. GNUCash oceniam dobrze. Absolutnym liderem dla mnie jest KMyMoney, dostępny obecnie na wszystkie systemy. Darmowy, dość łatwy do skonfigurowania, a ofererujący olbrzymie możliwości i to nie tylko jako bierna baza danych wydatków, ale także jako domowy strażnik budżetu rocznego, kart kredytowych, stałych i zmiennnych wydatków, itp, itd.
chetniepomagam
2015.07.08, 21:58
Witam, ja używam tego programu od 2 lat i jest najlepszy jaki znalazłem w internecie i do tego za free. Panie Marku, Pański artykuł nie odzwierciedla ani w połowie tego co potrafi niniejszy program i jak jest funkcjonalny.
kow-marcin75
2016.05.11, 13:35
chetniepomagam @ 2015.07.08 21:58
Witam, ja używam tego programu od 2 lat i jest najlepszy jaki znalazłem w internecie i do tego za free. Panie Marku, Pański artykuł nie odzwierciedla ani w połowie tego co potrafi niniejszy program i jak jest funkcjonalny.

Popieram w 100% ja też z niego korzystam, moi znajomi i rodzina i jeszcze nie spotkałem się z negatywną opinią...Nie trafiłeś na lepszy intuicyjny i prosty moduł do prowadzenia domowych funduszy niż ten program Budżet Domowy..