partner serwisu

Na kogo głosować w wyborach 2015? Barometr Wyborczy i Latarnik Wyborczy podpowiedzą

Na kogo głosować w wyborach 2015? Barometr Wyborczy i Latarnik Wyborczy podpowiedzą
Autor:
Krzysztof Pojawa
Data publikacji:
17 października 2015, 03:39
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
2015, ankieta, aplikacja, barometr wyborczy, jak głosować, latarnik wyborczy, na kogo głosować, partie, wybory, wybory 2015, wybory do sejmu, wybory parlamentarne

Wybory parlamentarne za pasem - już 25 października pójdziemy (zapewne nie wszyscy) do urn, żeby oddać swój głos na te osoby, które naszym zdaniem zasługują na to, żeby zasiadać w sejmie lub senacie. Tylko... na kogo głosować? Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, merytoryki i konkretów w niej tyle, co kot napłakał i trudno dowiedzieć się z niej, jakie poglądy mają partie i poszczególni kandydaci. Na szczęście w Internecie dostępne są aplikacje ułatwiające podjęcie racjonalnej decyzji wyborczej i sprawdzenie, na którą partię warto zagłosować. Latarnik Wyborczy i Barometr Wyborczy - o nich tu mowa - nie zajmą Wam wiele czasu, a dość dokładnie pokażą, które partie są Wam merytorycznie najbliższe, a tym samym odpowiedzą na najważniejsze pytanie - na kogo mam zagłosować?

Na kogo głosować - szczypta teorii

Zarówno Barometr, jak i Latarnik Wyborczy to projekty niezależne, niezwiązane z jakąkolwiek partią polityczną czy komitetem wyborczym. Pierwszy projekt - Barometr Wyborczy - został przygotowany przez ekspertów i pracowników naukowych polskich uczelni we współpracy z Centrum Badań nad Demokracją przy Uniwersytecie w Zurichu, finansowany jest natomiast przez Wydział Humanistyczny i Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Latarnik Wyborczy natomiast został stworzony przez posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Grupę Etendard i jest finansowany przez te właśnie organizacje.

Działanie obu dostępnych przez przeglądarkę aplikacji jest dość podobne - oceniają one zbieżność naszych poglądów z programami poszczególnych partii i komitetów wyborczych na podstawie udzielonych przez nas odpowiedzi na odpowiednio dobrany zestaw pytań dotyczących kierunków rozwoju państwa i innych istotnych kwestii natury politycznej, gospodarczej i społecznej. 

Nasze odpowiedzi porównywane są następnie ze stanowiskami komitetów wyborczych i na tej podstawie obliczany jest poziom dopasowania poszczególnych komitetów do naszych preferencji.

Na tym jednak podobieństwa między Barometrem a Latarnikiem się kończą, a najważniejszą różnicą jest sposób określania stanowisk komitetów wyborczych w kwestiach zebranych w ankiecie, o której mówiliśmy chwilę wcześniej. 

W Latarniku Wyborczym te informacje są pozyskiwane u źródła - swoje stanowiska w kwestiach wyszczególnionych w ankiecie określają sztaby komitetów wyborczych odpowiadając na dokładnie te same pytania, na jakie później będą odpowiadać użytkownicy. Jedynie w przypadku braku odpowiedzi ze strony sztabu stanowisko komitetu wyborczego opracowywane jest na podstawie programów wyborczych, wypowiedzi polityków i materiałów prasowych. To jednak bardzo rzadkie przypadki - Latarnik Wyborcy uzyskał odpowiedzi od wszystkich ogólnopolskich komitetów wyborczych i części komitetów lokalnych. 

Barometr Wyborczy działa inaczej. Cytując za stroną internetową Barometru - "tuż przed wyborami, zespół ekspertów (politologów, socjologów, specjalistów od komunikacji) określa stanowiska komitetów wyborczych [...] na podstawie danych pochodzących ze źródeł obecnych w przestrzeni publicznej, min. programów wyborczych, programów partyjnych, wywiadów z kandydatami, wypowiedzi liderów czy istniejących analiz. Stanowisko danego komitetu jest ustalane przez pracujących niezależnie ekspertów w trakcie kilku rund anonimowego kodowania". 

Nie mamy tu więc do czynienia z informacjami pochodzącymi bezpośrednio od komitetów wyborczych, należy brać to pod uwagę przy analizie końcowego wyniku. Nie twierdzimy jednak, że jest to wada - wiemy, że kampania wyborcza rządzi się własnymi prawami i mogą zdarzyć się sytuacje, w których odpowiedzi udzielone przez komitety wyborcze nie będą w stu procentach zgodne z ich rzeczywistymi poglądami. 

Druga różnica między Latarnikiem i Barometrem Wyborczym to liczba komitetów wyborczych uwzględnionych w aplikacjach. Latarnik Wyborczy obejmuje wszystkie komitety, które zarejestrowały swoje listy w przynajmniej jednym okręgu wyborczym, natomiast w Barometrze znajdują się wyłącznie te komitety wyborcze, którym udało się zarejestrować listy w przynajmniej połowie okręgów.  

Barometr Wyborczy w praktyce

Test w Barometrze Wyborczym rozpoczyna się od kilku pytań dotyczących naszego obywatelstwa, płci, roku urodzenia i wykształcenia. 

Barometr Wyborczy

Jeśli nie chcemy udzielać takich informacji - nie musimy. Wśród odpowiedzi na każde z powyższych pytań dostępna jest opcja wolę nie odpowiadać

Teraz możemy przejść do zasadniczej części ankiety, składającej się z 30 pytań, będących w rzeczywistości stwierdzeniami, z którymi możemy się zgodzićzdecydowanie zgodzićnie zgodzić lub zdecydowanie nie zgodzić. Możemy też wybrać opcję trudno powiedzieć lub określić, że nie mamy zdania w danej sprawie.

Barometr Wyborczy

Po zakończeniu ankiety otrzymujemy cztery pytania kończące. Dotyczą one stopnia naszego zainteresowania polityką, naszej ulubionej partii, a także tej, na którą zamierzamy głosować w najbliższych wyborach (to nie zawsze musi być zbieżne), jesteśmy też proszeni o określenie najważniejszego powodu, dla którego nasz wybór jest taki, a nie inny (możemy na przykład nie kierować się zbieżnością poglądów, a po prostu lubić lidera danej partii). Jesteśmy też proszeni o samodzielne określenie, czy uważamy się za lewicowych bądź prawicowych w kwestiach ekonomicznych, a także liberalnych czy konserwatywnych w sprawach społecznych.

Barometr Wyborczy

I pora na wyniki. Prezentowane są one na kilka sposobów. Pierwszym z nich jest ranking procentowo określający zbieżność poglądów poszczególnych partii z naszymi. Na poniższym obrazie celowo usunęliśmy logotypy partii politycznych.

Barometr Wyborczy

Jest też mapa określająca w nieco bardziej ogólny sposób poglądy komitetów wyborczych na sprawy ekonomiczne (z podziałem lewica/prawica) i społeczne (z podziałem konserwatyzm/liberalizm). Na mapie oznaczona jest też nasza pozycja, dzięki czemu możemy określić, gdzie plasują się nasze poglądy na tle komitetów wyborczych. Na poniższym obrazie celowo usunęliśmy oznaczenie naszej pozycji.

Barometr Wyborczy

Kolejna metoda prezentacji wyników to wykres radiowy, porównujący nasze poglądy w czterech tematykach (tradycjaprawo i porządekderegulacja, Unia Europejska) z poglądami poszczególnych komitetów. O ile jednak wcześniejsze metody prezentacji wyników pozwalały na określenie zbieżności naszych poglądów z poglądami wszystkich komitetów jednocześnie, tak w tym przypadku porównanie możliwe jest z każdym z komitetów osobno. Na poniższym obrazie celowo usunęliśmy nazwę komitetu, z którym się porównujemy oraz wykres naszych poglądów.

Barometr Wyborczy

Ostatni sposób prezentacji wyników to szczegółowe porównanie naszych odpowiedzi ze stanowiskiem komitetów wyborczych. Tak jak poprzednio, również w tym przypadku porównanie możliwe jest z każdym komitetem osobno. Również w tym przypadku z poniższego obrazu usunęliśmy udzielone przez nas odpowiedzi oraz nazwę komitetu, z którym je porównywaliśmy. Usunęliśmy też stanowiska komitetów, gdyż ich zbieżność z naszymi oznaczana jest kolorem - gdybyśmy więc je zostawili, wystarczyłoby to do określenia naszych poglądów, a Softonet nie jest odpowiednim miejscem do ich ujawniania.

Barometr Wyborczy

W trakcie testów Barometru Wyborczego zainteresował nas też wpływ pytań wstępnych oraz - przede wszystkim - końcowych - na wynik analizy. Ciekawi byliśmy, czy wyniki będą różnić się, jeśli odpowiedzi na pytania zasadnicze będą identyczne, a za to kompletnie inaczej odpowiemy na pytania o ulubioną partię, powody dokonywania naszych wyborów czy bycie lewicowcem lub prawicowcem. Przeprowadziliśmy więc dwa testy, w których na pytania o poglądy odpowiedzieliśmy tak samo, natomiast odpowiedzi na pytania uzupełniające w każdym z podejść do testu były zupełnie różne. 

Jak się okazało - uzyskane wyniki były w obu przypadkach identyczne. Wynika  tego, że wpływ na nie mają wyłącznie odpowiedzi w kwestiach merytorycznych, a pytania dodatkowe są zadawane w celach wyłącznie (tak się spodziewamy) statystycznych.

Latarnik Wyborczy w praktyce

Po rozpoczęciu testu Latarnika Wyborczego od razu, bez jakichkolwiek pytań wstępnych, przechodzimy do części zasadniczej, która również polega na ustosunkowaniu się do - tym razem dwudziestu - stwierdzeń. Tym razem jednak poza określeniem naszego poglądu na daną sprawę (wybieramy z opcji: zgadzam sięnie zgadzam sięnie mam zdania) zaznaczamy także, jak bardzo dana tematyka jest dla nas istotna (może być ważnabardzo ważna lub mało ważna). 

Latarnik Wyborczy

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie 20 pytań wybieramy komitety wyborcze, z którymi chcemy porównać nasze poglądy. Domyślnie zaznaczone są wszystkie.

Latarnik Wyborczy

Teraz możemy już zapoznać się z wynikami, które prezentowane są w formie rankingu określającego procentową zbieżność poglądów wybranych komitetów wyborczych z naszymi. Na poniższym obrazie usunęliśmy nazwy i logotypy komitetów.

Latarnik Wyborczy

Możemy też zapoznać się ze szczegółowymi odpowiedziami komitetów, na poszczególne pytania.

Latarnik Wyborczy

Na kogo głosować?

My na to pytanie nie odpowiemy. Jeśli jednak chcecie iść na wybory i mieć wpływ na to, kto będzie rządził Polską w najbliższych latach, a jednocześnie nie do końca wiecie, na kogo głosować czy jakie rzeczywiste poglądy mają poszczególne partie polityczne, to obie zaprezentowane przez nas aplikacje pomogą Wam w dokonaniu wyboru opartego o zbieżność stanowisk w istotnych dla kraju kwestiach. 

Zarówno Latarnik, jak i Barometr Wyborczy działają dobrze - w naszym przypadku dość dokładnie pokazały nasze preferencje polityczne i potwierdziły podjęte już decyzje, na kogo zagłosujemy. Co prawda procentowe różnice w wynikach między obiema aplikacjami były dość znaczne, to jednak kolejność komitetów wyborczych była prawie taka sama, zmiany w kolejności dotyczyły wyłącznie komitetów, których zbieżność z naszymi poglądami była niska. 

A więc jeśli chcecie iść na wybory i podjąć decyzje oparte o rzeczywiste poglądy, to warto skorzystać i z Barometru, i z Latarnika Wyborczego. 

Podobał Ci się ten artykuł? Polub nasz profil na Facebooku!

Brak komentarzy do tej publikacji. Dodaj pierwszy komentarz.