partner serwisu

"Tryb GodMode" w Windows 10 - jak aktywować i jak efektywnie używać. Użyteczne triki dla każdego

"Tryb GodMode" w Windows 10 - jak aktywować i jak efektywnie używać. Użyteczne triki dla każdego
Autor:
Agnieszka Serafinowicz
Data publikacji:
22 września 2015, 21:36
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
autoodtwarzanie, backup, class identifier, clsid, godmode, konfiguracja systemu, kopia zapasowa, multimedia w sieci, odzyskiwanie hasła, panel sterowania, strumieniowe przesyłanie, tryb godmode, udostępnianie drukarek, ukryte ustawienia, ustawienia, ustawienia mobilności, windows, windows 10

Ludzie od zawsze poszukiwali ponadstandardowych możliwości związanych z posiadanym sprzętem i oprogramowaniem. Również w najnowszym systemie operacyjnym Microsoftu wtajemniczeni mogą wywołać ukryty zestaw ustawień konfiguracyjnych systemu, zwany przez wielu jako "Tryb GodMode". Nazwa ta jest trochę nietrafna, gdyż trik ma mało wspólnego z jakimkolwiek tajnym trybem działania. Sztuczka polegająca na dodaniu do istniejącego zestawu elementów konfiguracyjnych systemu jeszcze jednego, specjalnego okna zawierającego bardzo długą listę ustawień jest znana już od czasów Windows 7, działa jednak również w Windows 10. W naszym poradniku nie tylko wyjaśniamy jak odblokować ukryte ustawienia. Poszliśmy o krok dalej i przede wszystkim wyjaśniamy, jak włączyć "GodMode" i po co to robić, pokazując przykładowe zastosowania niektórych funkcji dostępnych za pośrednictwem odblokowanej konsoli z ustawieniami. 

Włączenie tzw. "trybu GodMode" w Windows (dotyczy to wszystkich wersji od Windows 7, włącznie z najnowszą "dziesiątką") polega na utworzeniu w systemie nowego obiektu pełniącego tak naprawdę rolę alternatywnego Panelu sterowania. Zanim przejdziemy do praktycznych działań kilka uwag. Ponieważ nasze porady zawsze sprawdzamy stosując je na naszych platformach testowych informujemy, że artykuł powstał w oparciu o sprzęt pracujący pod kontrolą Windows 10, jednak o ile nie podano inaczej, wszystkie opisane wskazówki mają zastosowanie również w starszych wersjach systemu Windows: Windows 7 oraz Windows 8/8.1. Ponadto wszystkie poniższe wskazówki są w pełni bezpieczne, nie wpływają na ustawienia zabezpieczeń systemu, ani nie naruszają w żaden sposób licencji na system operacyjny.

Odblokowanie "trybu Godmode"

Poniżej krok po kroku wyjaśniamy w jaki sposób dodać alternatywny "panel sterowania" do systemu Windows. 

  • Kliknij prawym klawiszem myszki na pulpicie Windows (mowa oczywiście o klasycznym pulpicie, a nie ekranie Start) i z menu kontekstowego wybierz kolejno polecenia Nowy oraz Folder.
  • Zgodnie z oczekiwaniami, na pulpicie systemowym zobaczysz nowy folder z uaktywnionym w trybie edycji polem nazwy. Właśnie nazwa jest tu kluczem. Ten świeżo utworzony folder nazwij np.: 

Softonet.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

I wciśnij [Enter]. Wygląd ikonki, dotychczas prezentującej się jak standardowa ikonka folderu ulegnie zmianie. Zobaczysz coś takiego:

Jak widać ciąg znaków zamknięty w nawiasach klamrowych znikł, pozostała jedynie nazwa podana przed tym ciągiem, a sama ikonka wygląda raczej jak ikonka jakiegoś programu. Kliknij ją dwukrotnie.

 Zobaczysz jakby okno folderu (aby powiększyć powyższą ilustrację kliknij na niej prawym klawiszem myszki i wybierz polecenie Otwórz grafikę w nowej karcie), w którym jednak zamiast jakichkolwiek plików zobaczysz ponad dwieście różnego typu akcji i zadań systemowych, które możesz uruchomić oraz skonfigurować. W istocie okno to zawiera wszystkie dostępne dla użytkownika zadania panelu sterowania.

Poznaj CLSID-y

Zanim jednak przejdziemy do omówienia zawartości tego ukrytego, alternatywnego panelu sterowania i opisu przykładowych zastosowań wybranych jego elementów w praktyce warto wyjaśnić, co właściwie wykonałeś stosując się do naszych powyższych wskazówek? Czym jest ów tajemny ciąg znaków i czy naprawdę dogadaliśmy się z Microsoftem, że ów "tajemny" panel sterowania ma nazwę naszego serwisu? ;-)

Zacznijmy od rzeczy najprostszych: nazwy i lokalizacji. Sugerowaliśmy umieszczenie folderu na pulpicie, ale tak naprawdę może on być utworzony gdziekolwiek. Pulpit jest o tyle dobrym miejscem, że jest łatwo dostępny, a chyba nie po to zamierzamy uaktywniać tajny panel z ustawieniami, by później umieszczać go w trudno dostępnym miejscu w drzewie dysków i folderów.

Jeżeli chodzi o nazwę, oczywiście nie musi ona mieć nic wspólnego z nazwą serwisu, który właśnie czytasz. Przed kropką może znaleźć się dowolny ciąg znaków, oczywiście przy zachowaniu reguł związanych z przypisywaniem nazw obiektów w systemie plików Windows takich jak np. maksymalna długość nazwy pliku (w Windows jest to 260 znaków łącznie ze ścieżką dostępu do pliku), czy użycie znaków specjalnych (w Windows nie można używać w nazwach plików następujących znaków: \ / ? : * " > < |. Składnia nazwy przekształcającej zwykły folder w alternatywny panel sterowania wygląda następująco: 

tutaj_dowolna_nazwa.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Nie można też nazwy pominąć, ani pozostawić samej kropki przed nawiasem klamrowym. Również podanie wyłącznie samego ciągu znaków zamkniętego nawiasami nie zadziała. OK, świetnie, a czym jest ten tajemny ciąg znaków zamknięty w nawiasach klamrowych? Jest to tzw. CLSID (Class Identifier), specjalny identyfikator jednoznacznie identyfikujący pewien obiekt (sciślej tzw. klasę obiektów COM) w systemie Windows. W powyższym przypadku podany przez nas identyfikator jest powiązany z interesującym nas tu alternatywnym panelem sterowania, ale w systemie Windows jest mnóstwo takich identyfikatorów określających wiele doskonale nam znanych obiektów. Nie będziemy tu zaczynać kursu programowania obiektowego, bo to nie czas i miejsce na takie dysputy, niemniej warto zdawać sobie sprawę z obecności takich identyfikatorów w systemie Windows. Poniżej kilka identyfikatorów popularnych obiektów i okien systemowych:

  • Biblioteki systemu Windows {031E4825-7B94-4DC3-B131-E946B44C8DD5}
  • Folder Drukarki {2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B30309D}
  • Systemowy Kosz {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  • Kopia zapasowa i przywracanie (mechanizm z Windows 7; nie zadziała w systemie Windows 8/8.1) {B98A2BEA-7D42-4558-8BD1-832F41BAC6FD}
  • Narzędzia administracyjne {D20EA4E1-3957-11D2-A40B-0C5020524153}
  • Często używane foldery (tylko Windows 10) {3936E9E4-D92C-4EEE-A85A-BC16D5EA0819}
  • Zabezpieczenia i konserwacja (tylko Windows 10) {BB64F8A7-BEE7-4E1A-AB8D-7D8273F7FDB6}

Obiektów z identyfikatorami CLSID jest w systemie Windows mnóstwo i nie ma sensu ich tu wszystkich wymieniać. Zainteresowanym polecam opublikowany przez Microsoft (na witrynie MSDN) dokument zawierający pełne nazwy kanoniczne oraz m.in. właśnie CLSID-y wszystkich obiektów w Panelu sterowania Windows. Jeżeli byłbyś zainteresowany znalezieniem identyfikatora CLSID konkretnego obiektu czy programu w systemie Windows użyj po prostu wyszukiwarki internetowej podając nazwę poszukiwanego obiektu i frazę "CLSID".

Trik: chcesz wywołać "tryb GodMode" bez konieczności tworzenia folderu? Wywołaj okno Eksploratora Windows i w polu adresu wpisz:

shell:::{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Pod pojęciem "wpisz" należy oczywiście rozumieć "skopiuj i przeklej z naszego serwisu" ;-) Ręczne przepisywanie identyfikatorów CLSID trudno uznać za wygodę. Trik z poleceniem shell zadziała również z innymi CLSID-ami. Powyższe polecenie można również wpisać w oknie Uruchamianie wywoływane skrótem klawiszowym [Windows]+[R].

Po wykonaniu tego polecenia poznasz prawdziwą nazwę "trybu GodMode", nadaną przez producenta systemu Windows. Celowo jej tu nie zdradzamy - jakaś motywacja do działania musi być ;-)

Zadanie warte wykonania

Przejdźmy do sedna, tj. do uaktywnionego już okna alternatywnego panelu sterowania ze wszystkimi zadaniami dostępnymi w systemie Windows. Na które z zadań warto zwrócić szczególną uwagę? Zacznijmy od sposobu uporządkowania samej listy.

Wszystkie pozycje na liście widocznej w oknie alternatywnego panelu sterowania czy też "trybu GodMode" podzielone są na kategorie odpowiadające stosownym modułom standardowego Panelu Sterowania systemu Windows. Dzięki temu łatwiej odnaleźć potrzebne w danej chwili ustawienie.

Ponieważ okno alternatywnego panelu sterowania jest technicznie zwykłym oknem Eksploratora Windows, ma w górnej części widoczne pole systemowej wyszukiwarki (tak jak każde okno folderu w systemie Windows). Warto z niej korzystać wpisując np. nazwę poszukiwanego parametru, który chcemy w danej chwili zmienić. Na powyższej ilustracji przykład z wyrazem rozdzielczość. Po jego wpisaniu w pole wyszukiwarki w oknie "trybu GodMode" długa lista dostępnych opcji została automatycznie ograniczona do zaledwie kilku pozycji mających jakikolwiek związek z poszukiwaną przez użytkownika frazą. Uruchomienie jakiegokolwiek zadania widocznego na liście sprowadza się po prostu do dwukrotnego kliknięcia danej pozycji. Poniżej prezentujemy kilka użytecznych przykładów zastosowania wybranych zadań z "trybu GodMode" w praktyce.

Automatyczne odtwarzanie dysków i urządzeń

Funkcja autoodtwarzania jest znana w systemie Windows już od kilku generacji i z pewnością każdy użytkownik tego systemu operacyjnego zaobserwował jej działanie. Wystarczy podłączyć do komputera dowolny nośnik danych z interfejsem USB lub np. umieścić na tacce napędu optycznego płytę CD/DVD czy Blu-ray. System operacyjny automatycznie wykryje podany przez użytkownika nośnik i zaproponuje jakieś działanie - to własnie mechanizm autoodtwarzania. Za pomocą odblokowanej listy zadań możesz łatwo sterować działaniem tej funkcji.

Stosowne zadania powiązane z funkcją automatycznego odtwarzania umieszczone są w widocznej na samym szczycie listy (jest ona posortowana alfabetycznie wg nazw kategorii/grup zadań). Na powyższej ilustracji podkreślono zadanie Zmień domyślne ustawienia nośników lub urządzeń, ale tak naprawdę nie ma znaczenia, które z trzech widocznych tu zadań klikniesz i uruchomisz - wszystkie spowodują otwarcie tego samego zestawu ustawień, widocznego poniżej.

Lista ustawień związanych z funkcją automatycznego odtwarzania jest dość długa, bo też i liczba urządzeń i nośników oraz możliwych do wykonania akcji jest pokaźna. Na samej górze znajduje się - standardowo aktywne - pole wyboru Użyj autoodtwarzania  dla wszystkich nośników i urządzeń. Jeżeli nie chcesz by system automatycznie wykonywał jakieś akcje po podłączeniu np. flashdysku USB czy włożeniu płytki do napędu optycznego zacznij od odznaczenia tego pola. Gdy to zrobisz możesz np. używać funkcji autoodtwarzania tylko w odniesieniu do konkretnego typu urządzeń, np. kart pamięci (wiele laptopów jest wyposażonych we wbudowane w obudowie czytniki tego typu kart). Rozwijając listę widoczną obok danego typu urządzenia i nośnika możesz wybrać jedną z dostępnych akcji, które mają być automatycznie wykonane w sytuacji, gdy danego typu nośnik zostanie wykryty przez system operacyjny. Sama lista akcji może być różna na każdym komputerze. Zależy to od oprogramowania zainstalowanego na komputerze - nazwa programu skojarzonego z daną akcją jest wyświetlona w nawiasach okrągłych obok nazwy danej akcji. Przykładowo dla czytnika kart pamięci w Windows 10 standardowo dostępna jest akcja Importuj zdjęcia i filmy (Zdjęcia), jeżeli ją wybierzesz jako automatycznie wykonywaną po wykryciu danego nośnika, to po umieszczeniu w komputerze (w czytniku) karty pamięci, komputer automatycznie rozpocznie importowanie zapisanych na karcie zdjęć i plików wideo do aplikacji Zdjęcia - nowego programu do zarządzania fotografiami wbudowanego w Windows 10.

Ustawienia mobilności

Kolejnym ustawieniem, na które warto zwrócić uwagę jest zadanie o nazwie Dopasuj często używane ustawenia mobilności. Dotyczy to zwłaszcza użytkowników laptopów pozbawionych jakiejkolwiek regulacji jasności monitora.

Po uruchomieniu tego zadania zobaczysz okno Centrum mobilności w systemie Windows. Za pomocą tego okna możesz sterować niektórymi parametrami komputera, m.in. wybrać profil ładowania akumulatora w laptopie, zmienić jasność ekranu czy głośność dźwięku. Co prawda dostęp do tych samych ustawień można uzyskać również za pomocą Panelu sterowania, a także poprzez kliknięcie prawym klawiszem na ikonce baterii umieszczonej w zasobniku systemowym na pasku zadań (obok zegarka) i wybranie stosownej pozycji z rozwiniętego w ten sposób menu kontekstowego. Tobie pozostawiamy sposób uruchamiania tego okna.

Trik: każde zadanie dostępne na liście w "trybie GodMode" możesz przeciągnąć jak np. plik i umieścić w podręcznym miejscu, np. na pasku zadań czy na pulpicie Windows, dzięki temu będziesz miał jeszcze szybszy dostęp do najbardziej potrzebnych zadań. 

Multimedia w strumieniu

Za pomocą odtajnionego zestawu ustawień łatwo możesz skonfigurować funkcję strumieniowego przesyłania multimediów z komputera na inne urządzenia w domowej sieci, np. na telewizor Smart TV czy inne komputery.

Odpowiednie zadanie o nazwie Opcje przesyłania strumieniowego multimediów znajdziesz w grupie Centrum sieci i udostępniania. Widok, jaki zobaczysz po kliknięciu tego zadania zależy od konfiguracji twojego systemu operacyjnego.

W sytuacji, gdy przesyłanie strumieniowe multimediów nie było wcześniej uaktywnione powinieneś zobaczyć okno z zawartością zbliżoną do pokazanej na powyższej ilustracji. Chcąc włączyć przesyłanie kliknij widoczny w oknie przycisk, miej na uwadze (symbol tarczy w poleceniu) że aby przejść dalej potrzebne będą poświadczenia administratorskie (konto z uprawnieniami administratora lub - jeżeli działania wykonujesz z poziomu konta zwykłego użytkownika - podanie hasła administratora).

Po włączeniu przesyłania strumieniowego (lub gdy było ono już wcześniej włączone) zawartość okna zmieni się. Standardowo system udostępnia multimedia wszystkim urządzeniom znajdującym się w sieci lokalnej (czyli wszystkim urządzeniom podłączonym do tego samego rutera w sieci domowej). Możesz nadać nazwę dystrybuowanej przez sieć bibliotece multimediów. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian zatwierdź je klikając OK. Jeżeli zechcesz w przyszłości całkowicie wyłaczyć dystrybucję multimediów przez sieć, ponownie wywołaj opisywane zadanie i w oknie z ustawieniami kliknij przycisk Zablokuj wszystko

Pamiętaj, że aktywacja przesyłania strumieniowego nie oznacza, że od razu komputer zacznie coś wysyłać. Transmisja danych nastąpi tylko w sytuacji, gdy jakiekolwiek urządzenie zdalne "poprosi" o konkretne dane. Po włączeniu strumieniowego przesyłania multimediów z komputera możesz np. przejść do salonu, włączyć podłączony do tej samej sieci lokalnej telewizor smart TV i za pomocą menu telewizora uruchomić odtwarzanie multimediów. Wszystkie "inteligentne" telewizory potrafią przeszukiwać sieć pod kątem dostępnych multimediów. Wśród dostępnych w sieci obiektów telewizor powinien wyświetlić udostępnioną bibliotekę z komputera (o podanej przez ciebie nazwie). Wystarczy wybrać taką bibliotekę, a następnie wskazać plik audio, wideo czy zdjęcie, które ma być wyświetlone na dużym ekranie. To naprawdę proste, a dzięki temu możesz np. na rodzinnym spotkaniu zorganizowanym w domu łatwo pokazać bliskim zdjęcia z wakacji na dużym ekranie bez potrzeby przenoszenia laptopa do salonu.

Kopia zapasowa

O konieczności wykonywania kopii zapasowych ważnych danych będziemu wam powtarzać tak często jak to tylko możliwe. Po prostu to, że któregoś dnia stracisz dane na skutek awarii, błędu czy innego zdarzenia losowego, jest absolutnie pewne. To tylko kwestia czasu. Warto zatem zadbać o wykonywanie kopii, tym bardziej, że opisywana tu lista zadań znacznie to ułatwia. 

W systemie Windows 10 mamy wbudowane do wyboru dwie metody wykonywania kopii zapasowych. Pierwsza z nich to znany z Windows 8 mechanizm o nazwie Historia plików i zadania z nim związane dostępne są w kategorii o tej właśnie nazwie.

Oprócz tego dostępny jest klasyczny program do wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych znany jeszcze z Windows 7. Kliknięcie odpowiedniego zadania uaktywni kreatora prowadzącego krok po kroku przez proces tworzenia zadania kopii lub przywracania, zależnie od tego, które zadanie w danym momencie zostało wybrane. Jeżeli wyjątkowo nie chcesz korzystać z bezpłatnych, dostępnych w systemie operacyjnym funkcji wykonywania kopii zapasowych możesz skorzystać z jednej z naszych propozycji darmowych narzędzi do backupu.

Przypominacz hasła

Odblokowany alternatywny panel z zadaniami systemowymi warto wykorzystać do tego, by przygotować sobie awaryjny "dysk" odzyskiwania hasła. Procedurę przedstawimy w oparciu o Windows 10, ale w pozostałych wersjach systemu Windows przebiega ona bardzo podobnie. Najpierw znajdź i podłącz do komputera flashdysk USB, który będzie pełnił rolę dysku odzyskiwania hasła. Miej na uwadze, że nośnik ten umożliwi każdej osobie go posiadającej uzyskanie dostępu do twojego konta użytkownika w systemie, a w przypadku gdy mowa o koncie Microsoft, oznacza to uzyskanie dostępu do każdego urządzenia, na które logujesz się za pomocą konta Microsoft. 

Odpowiednie zadanie znajdziesz w grupie Konta użytkowników. Kliknij dwukrotnie pozycję Utwórz dysk resetowania hasła.

Uruchomiony zostanie kreator krok po kroku prowadzący przez proces utworzenia dysku odzyskiwania hasła. Zapoznaj się z informacjami wyświetlanymi na ekranie, przede wszystkim pamiętaj, że raz wygenerowany klucz z odzyskiwaniem hasła umożliwi dostęp do komputera niezależnie od tego ile razy zmienisz hasło od momentu wygenerowania tegoż klucza. To ważne, jeżeli np. po utworzeniu flashdysku USB z odzyskiwaniem hasła pozostawisz nośnik na biurku w pracy, pożyczysz koledze czy po prostu zgubisz, to miej na uwadze, że posiadacz tego klucza może uzyskać dostęp do twojego komputera (twojego konta) niezależnie od tego ile razy zmienisz hasło dostępowe po tym jak się zorientujesz, że utraciłeś ten ważny nośnik. Dlatego jeżeli nie masz problemów z pamięcią i bez problemów jesteś w stanie przypomnieć sobie swoje hasło, a za to masz problemu z gubieniem przedmiotów, może w ogóle zrezygnuj z tworzenia takiego awaryjnego klucza USB.

Jeżeli się jednak zdecydujesz to kliknij Dalej i postępuj według wskazówek kreatora. Najpierw musisz wybrać literkę podłączonego flashdysku USB, następnie podaj aktualne hasło do twojego konta. To wszystko. Prawda, że proste? W przyszłości, jeżeli zapomnisz hasła, na ekranie logowania będziesz miał możliwość wybrania opcji skorzystania z dysku resetowania hasła - wtedy posłuż się przygotowanym właśnie flashdyskiem. Pamiętaj, pilnuj go!

Udostępnianie drukarki w sieci domowej

Na przykładzie odblokowanego "trybu GodMode" pokażemy w jaki sposób możesz łatwo udostępnić podłączoną (kablem USB) do jednego z komputerów drukarkę wszystkim pozostałym komputerom w sieci.

Odpowiednie zadanie znajdziesz w grupie zadań Grupa domowa. Kliknij dwukrotnie pozycję Udostępnij drukarki. Widok kolejnego okna jest zależny od tego, czy wcześniej w swojej domowej sieci utworzyłeś tzw. grupę domową, czy też nie. W naszym poradniku zakładamy, że nie, dlatego prześledzimy również ten etap.

W oknie, które zobaczysz na ekranie kliknij przycisk Utwórz grupę domową. Zostanie uruchomiony kreator krok po kroku prowadzący cię przez kolejne etapy tworzenia grupy domowej, czyli specjalnego wirtualnego tworu ułatwiającego połączenie i udostępnianie różnych urządzeń i danych.

Na powyższej ilustracji widoczny jest jeden z etapów wspomnianego kreatora tworzenia grupy domowej. Możesz tu wybrać jakiego typu informacje mają być udostępniane w sieci lokalnej (w tworzonej grupie domowej). W kontekście interesującego nas tu zadania (udostępnienia drukarki) wybierz pozycję Udostępniony na najniższej liście Drukarki i urządzenia. Jeżeli nie chcesz udostępniać żadnych innych danych poza samą drukarką, pozostaw parametr Udostępniony jedynie w ostatniej liście rozwijalnej z uprawnieniami.

Bardzo ważnym etapem podczas tworzenia grupy domowej jest informacja o unikalnym haśle umożliwiającym podłączenie pozostałych komputerów w domu do utworzonej grupy domowej. Zanotuj wygenerowane hasło, a najlepiej kliknij odnośnik Wydrukuj hasło i instrukcje (w końcu dysponujesz drukarką, skoro chcesz ją udostępnić). 

 

Po zakończeniu pracy kreatora zauważ, że zawartość okna uaktywnionego zadania się zmieni. Wyświetlona zostanie informacja o aktualnie udostępnionych elementach (tu: Drukarki i urządzenia). Czas na wyjaśnienie jak skorzystać z udostępnionej drukarki na drugim komputerze. Weź ze sobą wydruk z hasłem grupy domowej i przesiądź się na drugi komputer, który ma mieć dostęp do drukarki. Instrukcje postępowania powinieneś mieć na wydruku z hasłem. W skrócie: na docelowej maszynie otwierasz Panel sterowania, wybierasz Sieć i Internet, a następnie klikasz Wybierz grupę domową. W oknie uaktywnionego w ten sposób kreatora podajesz wygenerowane wcześniej hasło grupy domowej, możesz przy okazji również określić jakie dane z drugiego komputera mają być udostępniane w ramach grupy do której podłączasz maszynę. 

Po połączeniu drugiego komputera z grupą domową drukarkę możesz dodać za pomocą standardowego modułu Panelu sterowania Urządzenia i drukarki. Kliknij Dodaj drukarkę, a następnie wybierz opcję umożliwiającą dodanie drukarki sieciowej. System rozpocznie automatyczne przeszukiwanie sieci pod kątem dostępnych drukarek. Po chwili w oknie kreatora Dodawanie drukarki powinna się wyświetlić nazwa udostępnionej drukarki. Kliknij Dalej i postępuj według dalszych sugestii kreatora. Gdy operację tę powtórzysz na każdym komputerze podłączonym do tej samej sieci, będziesz mógł z każdego z nich drukować na jednej drukarce podłączonej fizycznie do jednego komputera. Pamiętaj, że udostępnianie drukarek działa również w sytuacji, gdy komputer do którego drukarka jest podłączona przejdzie w stan uśpienia, jednak całkowite wyłączenie dezaktywuje również udostępnianie drukarki.

Powyżej przedstawiliśmy zaledwie kilka przykładów zastosowań odblokowanego, alternatywnego panelu sterowania, czy też raczej panelu zadań, albo - jak woli blogosfera tzw. "trybu GodMode". Zachęcamy do eksperymentowania z pozostałymi ustawieniami. 

2015.10.08, 15:06
Witam. Porada dobra, tryb GoodMode działa. Natomiast w nazwie folderu nie znika ciąg znaków w nawiasach. Próba zmiany nazwy nic nie daje bo folder po zmianie jest pusty.
Pozdrawiam
2015.11.08, 01:28
ziutek01 @ 2015.10.08 15:06
Witam. Porada dobra, tryb GoodMode działa. Natomiast w nazwie folderu nie znika ciąg znaków w nawiasach. Próba zmiany nazwy nic nie daje bo folder po zmianie jest pusty.
Pozdrawiam


U mnie znikły numery, została tylko wybrana nazwa (GodMode).