partner serwisu

Jak zgrać muzykę z płyty - poradnik krok po kroku

Jak zgrać muzykę z płyty - poradnik krok po kroku
Autor:
Marek Kowalski
Data publikacji:
27 listopada 2014, 13:39
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
apple, biblioteka muzyki, cd audio, cd-da, grabbing audio, itunes, microsoft, os x, ripping cd, windows, windows media player, yosemite, zgrywanie cd, zgrywanie muzyki

Muzyczne płyty CD towarzyszą nam od ponad 30 lat. Jednak czas tego sprawdzonego i trwałego nośnika muzyki dobiega powoli końca. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku muzycznego jest sprzedaż muzyki przez internet - w postaci plików audio. Z pewnością jednak wielu miłośników muzyki przez lata popularności błyszczących płyt CD zgromadziło w domach pokaźną fonotekę. Przeniesienie utworów z zakupionej płyty CD do postaci plików zapisanych na komputerze (a w dalszym etapie przeniesionych np. na smartfon, tablet czy odtwarzacz MP3/MP4) jest naprawdę i proste i - co ważne - zupełnie legalne. W naszym poradniku krok po kroku wyjaśniamy w jaki sposób zgrać muzykę z płyty CD do postaci plików audio.

Pierwsza płyta CD Audio (a dokładniej CD-DA od zwrotu "Compact Disc Digital Audio) została wydana na rynku w 1982 roku. Tak, 32 lata temu. W sklepach muzycznych wciąż możemy znaleźć półki uginające się od stosów płyt kompaktowych, ale coraz szybciej rozwijające się alternatywne metody cyfrowej dystrybucji dźwięku (w tym miejscu polecamy nasz przegląd serwisów online z muzyką przesyłaną strumieniowo i nie tylko) oraz coraz większa popularność urządzeń odtwarzających muzykę i pozbawionych czytnika CD to widomy znak powolnego końca dominacji płyty CD jako głównego nośnika cyfrowej muzyki. Powolnego, bo wciąż bardzo wielu ludzi kupuje płyty CD, ale sprzedaż błyszczących krążków wypełnionych cyfrową muzyką spada. Według analityków firmy Nielsen sprzedaż płyt CD w styczniu 2014 roku spadła o 14% w stosunku do analogicznego okresu z ubiegłego roku, ten trend utrzymuje się już od dłuższego czasu i nic nie wskazuje na to by miał ulec zmianie.

Niemniej przez ponad ćwierćwiecze królowania płyty CD na salonach, liczne grono miłośników muzyki zgromadziło często naprawdę bogate zbiory muzyki. Nie ma sensu czekać, aż posłuszeństwa odmówi ostatni posiadany odtwarzacz CD Audio, lepiej już teraz zgrać całą posiadaną na płytach CD fonotekę do postaci cyfrowych plików z muzyką. Pozostaje pytanie, jak to zrobić? O tym właśnie jest nasz poradnik.

W niniejszym artykule na pierwszej stronie odpowiadamy na pytanie jak zgrać muzykę z płyty CD w sytuacji, gdy posiadasz komputer z systemem Windows (w poradniku bazowaliśmy na systemie Windows 8.1, ale rady mają zastosowanie również dla posiadaczy sprzętu pracującego pod kontrolą Windows 7). Natomiast na kolejnej stronie odpowiedź na tytułowe pytanie znajdą posiadacze sprzętu Apple z systemem OS X 10.10 Yosemite. OK, do dzieła, zaczynamy od Windows.

Zgrywanie muzyki z płyt CD na komputerze z Windows

Na początek dobra wiadomość: nie musisz instalować jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Do zgrywania płyt CD użyj wbudowanego w system Windows programu o nazwie Windows Media Player. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że wynikiem działań będą nie tylko pliki ze zgraną z płyt CD muzyką, ale także automatycznie utworzona biblioteka muzyczna w systemie Windows. 

Po włożeniu płyty CD Audio do napędu optycznego zainstalowanego w twoim komputerze, bardzo prawdopodobne, że zobaczysz okno funkcji automatycznego odtwarzania, w którym zostaniesz poproszony o to, jaka akcja ma być wykonana przez system operacyjny w związku z faktem umieszczenia w napędzie muzycznej płyty CD. W takim przypadku wybierz oczywiście opcję Odtwórz dysk CD audio, co spowoduje uruchomienie wbudowanego w Windows odtwarzacza - Windows Media Playera.

Windows Media Playera możesz uruchomić również standardowo, jak każdą inną aplikację znajdując jego ikonę na liście aplikacji na ekranie Start (względnie w menu Start, gdy korzystasz z Windows 7). Jeżeli dotychczas nie korzystałeś z tego programu, to najpierw zobaczysz takie okno jak powyżej. Wybierz w nim opcję Ustawienia zalecane i kliknij Zakończ.

Po włożeniu płyty CD uruchomiony Windows Media Player powinien automatycznie rozpocząć odtwarzanie muzyki z umieszczonego w napędzie optycznym nośnika - to standardowe ustawienie tego programu. W oknie programu automatycznie wyświetlone zostaną tytuły znajdujących się na płycie utworów, jak również tytuł całego albumu. Oczywiście tym razem naszym celem jest nie odtwarzanie muzyki, lecz zgranie znajdujących się na płycie CD utworów do postaci plików audio zapisanych na dysku. Wstrzymaj zatem odtwarzanie muzyki klikając przycisk pauzy na panelu odtwarzacza.

W górnej belce narzędziowej, widocznej ponad listą utworów kliknij przycisk Zgraj dysk CD (podpowiedź: jeżeli nie widzisz tego przycisku, powiększ okno Windows Media Playera).

Zgrywanie utworów muzycznych znajdujących się na włożonej do komputera płytce CD Audio rozpocznie się natychmiast. Proces ten jest sygnalizowany widocznym obok aktualnie zgrywanego utworu paskiem postępu z wskaźnikiem procentowym. Proces zgrywania chwilę potrwa. Jak długo ta chwila zajmie zależy od wydajności napędu optycznego zainstalowanego w twoim komputerze, zawsze jednak będzie to czas znacznie krótszy od sumarycznego czasu trwania zgrywanych utworów. Zgranie pojedynczej kilkuminutowej piosenki to kwestia kilku, kilkunastu sekund.

Gdy proces zgrywania się zakończy, w kolumnie Stan zgrywania dla wszystkich utworów na danej płytce powinien być widoczny wpis Zgrane do biblioteki. Oznacza to, że program nie tylko zgrał ścieżki audio z płyty CD do postaci plików audio zapisanych na dysku, ale też automatycznie dodał informacje o zgranych utworach do biblioteki piosenek w Windows Media Playerze.

Możesz już wyjąć płytę z napędu optycznego, wszystkie znajdujące się na niej utwory są już przeniesione na dysk twardy. Chcąc je odtworzyć, wystarczy zaznaczyć w drzewku kategorii widocznym w Windows Media Playerze po lewej stronie okna kategorię Muzyka, a następnie wskazać utwór i kliknąć przycisk odtwarzania.

Gdzie fizycznie zlokalizowane są pliki ze zgraną z płyty CD muzyką? Możesz to bardzo łatwo sprawdzić klikając znajdujący się w bibliotece Windows Media Playera utwór prawym klawiszem myszki i wybierając z wyświetlonego w ten sposób menu kontekstowego pozycję Otwórz lokalizację pliku.

Wyświetlone zostanie okno Eksploratora Windows z folderem zawierającym zgrane z konkretnego albumu pliki audio. Domyślną lokalizacją przechowywania zgranych z płyt CD utworów jest biblioteka Muzyka przypisana do konta aktualnie zalogowanego w systemie użytkownika.

Wiesz już zatem jak zgrać zawartość dowolnej muzycznej płyty CD do postaci plików audio zapisanych na dysku. Program Windows Media Player standardowo zgrane utwory w formacie WMA (Windows Media Audio). Podobnie jak popularne "empetrójki" jest to format zapisu dźwięku wykorzystujący tzw. algorytmy stratnej kompresji. Tymczasem dźwięk na płytce CD zapisany jest w formie bezstratnego stereofonicznego strumienia danych. Oznacza to, że przy domyślnych ustawieniach programu dźwięk w zgranych plikach może być minimalnie gorszej jakości niż ten zapisany na oryginalnych nośnikach CD. Powyżej podaliśmy po prostu najszybszy i najprostszy sposób na zgranie płyty CD bez wnikania w zawiłości dotyczące formatu zapisu, jakości, lokalizacji docelowej czy automatyki całego procesu. Jednak jeżeli planujesz zgranie całej swojej fonoteki i zależy Ci na utrzymaniu wysokiej, oryginalnej jakości dźwięku, albo po prostu chcesz mieć wpływ na to gdzie i w jakim formacie docelowo mają być zapisywane pliki będące wynikiem zgrywania ścieżek audio z płyty CD, zapoznaj się z dodatkowymi możliwościami Windows Media Playera. 

Zgrywanie automatyczne i dodatkowe możliwości Windows Media Player

Chcąc zmodyfikować standardowe parametry zgrywania ścieżek audio z płyt CD, po włożeniu płyty z muzyką do komputera i uruchomieniu Windows Media Playera z górnej belki menu wybierz pozycję Ustawienia zgrywania. Pierwsza pozycja z rozwiniętego w ten sposób menu funkcjonalnie odpowiada wcześniej poznanemu przyciskowi Zgraj dysk CD i po prostu uaktywnia natychmiast proces zgrywania ścieżek audio do plików. Również ostatnią pozycję widocznego menu możesz zignorować - teoretycznie powinna ona wywoływać dokumentację pomocy online, ale - przynajmniej w naszym przypadku - uzyskaliśmy jedynie informację o... braku informacji

Rozwijając podmenu Format otrzymujesz możliwość wyboru docelowego formatu zapisu, w jakim zostaną zachowane zgrane z płyty CD ścieżki audio. Jak wcześniej wspomniano, standardowo Windows Media Player zapisuje zgrywane utwory w formacie Windows Media Audio (pliki z rozszerzeniem .wma). Oprócz tego do dyspozycji użytkownika są jeszcze następujące formaty (czy też standardy kodowania dźwięku): 

  • Windows Media Audio Pro - format kompresji dźwięku podobny do standardowego Windows Media Audio, ale oferujący bardziej efektywne algorytmy kompresji i umożliwiający zapis dźwięku wielokanałowego (standardowy WMA obsługuje tylko stereo); w przypadku zgrywania płyt CD nie bardzo jest sens wybierać ten format, gdyż po pierwsze: muzyka z płyt CD nie jest wielokanałowa, a po drugie format Windows Media Audio Pro może nie być rozpoznawany przez urządzenia odtwarzające - jest mniej popularny od standardowego WMA o "empetrójkach" nie wspominając.
  • Windows Media Audio (VBR) - wersja formatu Windows Media Audio z możliwością zmiennej prędkości bitowej kodowania dźwięku (VBR - Variable Bit Rate). Plik ze dźwiękiem zakodowanym za pomocą tego formatu kompresji będzie miał mniejszą wielkość niż standardowy plik WMA, przy podobnym poziomie jakości. Zanim jednak wybierzesz ten format jako wyjściowy dla zgrywanych z płyty CD utworów, upewnij się, że pliki WMA ze zmienną prędkością bitową są obsługiwane przez wszystkie twoje urządzenia odtwarzające.
  • Windows Media Audio (bezstratny) - format mający zastosowanie przede wszystkim w sytuacji, gdy chcesz zachować maksymalną jakość zgrywanych utworów. Jest to format kompresujący dane, ale z wyłączeniem algorytmów kompresji stratnej (bezpowrotnie usuwających część informacji dźwiękowych z pliku). Rozmiar plików będących wynikiem zgrywania ścieżek audio do tego formatu jest zauważalnie większy niż w przypadku formatów z kompresją stratną, ale za to nie tracimy nic z jakości źródła.
  • MP3 - najpopularniejszy format zapisu dźwięku z kompresją stratną - opcję tę wybierz, jeżeli urządzenia odtwarzające, z których korzystasz nie radzą sobie z obsługą formatu WMA.
  • WAV (bezstratny) - po wybraniu tej opcji dźwięk zgrywany ze ścieżek audio znajdujących się na płytce CD nie jest w ogóle poddawany jakiejkolwiek kompresji, czy to stratnej czy bezstratnej. Pliki wyjściowe są w tym przypadku możliwie wiernym odbiciem zapisu dźwięku na płycie CD. Zgrywanie do tego formatu można polecić jedynie w sytuacjach, gdy zgrany dźwięk ma być poddany dalszej obróbce np. w programach do edycji dźwięku.

W zależności od wybranego formatu możesz również wybrać tzw. prędkość bitową wynikowego strumienia dźwięku zapisywanego do pliku w wybranym formacie. Prędkość bitowa to po prostu wartość określająca ile jednostek informacji (bitów) jest zapisanych w danym pliku w jednostce czasu (sekundzie). Im więcej informacji na jednostkę czasu, tym bogatszy przekaz, a co za tym idzie - wyższa jakość dźwięku. Stąd też podmenu z wyborem prędkości bitowej nazwane jest Jakość audio. Niezależnie od tego, czy ustawiasz prędkość bitową dla formatów WMA czy dla MP3 pamiętaj: im większa prędkość bitowa, tym wyższa jakość dźwięku (innymi słowy: tym mniej informacji jest traconych w wyniku przetwarzania strumienia za pomocą algorytmów kompresji stratnej). 

Nasza sugestia: do zgrywania muzyki w żadnym wypadku nie polecamy wybierania wartości najniższych! Oferują one po prostu zbyt słabą jakość do muzyki. Wartości domyślne (np. 128 kb/s w przypadku standardowego formatu WMA, czy 192 kb/s w przypadku MP3) to minimum. Jeżeli nie masz audiofilskiego ucha jakość dźwięku zgranego z takimi prędkościami bitowymi powinna ci wystarczyć. Jeżeli masz wyższe wymagania względem jakości zgrywanego z płyt CD dźwięku zwiększ prędkość bitową do opcji najwyższej lub użyj jako formatu wyjściowego bezstratnego formatu WMA.

Kolejne dwie pozycje menu Ustawienia zgrywania są przydatne przede wszystkim w sytuacji, gdy na biurku piętrzy się pokaźny stos płyt do zgrania. Po zaznaczeniu opcji Zgraj dysk CD automatycznie proces zgrywania rozpocznie się natychmiast po włożeniu muzycznej płyty CD do napędu optycznego w komputerze. Z kolei druga z zaznaczonych na powyższej ilustracji pozycji - Wysuń dysk CD po ukończeniu zgrywania - ułatwia wymianę kolejnych płyt. Nie musisz wtedy śledzić postępu zgrywania na ekranie, w oknie Windows Media Playera - możesz przełączyć się na inną aplikację i po prostu pracować, a o zakończeniu zgrywania poinformuje Cię po prostu automatyczne wysunięcie płyty z napędu CD.

Po wybraniu z wcześniej opisywanego menu pozycji Więcej opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno z dodatkowymi opcjami zgrywania płyt CD. W sekcji Zgrywanie muzyki do tej lokalizacji możesz wybrać nie tylko docelową lokalizację zapisu zgrywanych ścieżek audio, ale również sposób w jaki generowana jest nazwa poszczególnych plików.

Do odpowiednich opcji dotyczących nazw plików dotrzesz po kliknięciu przycisku Nazwa pliku w oknie Opcje. Spowoduje to wyświetlenie kolejnego okna dialogowego, w którym poprzez zaznaczanie pól wyboru i zmianę kolejności pozycji na liście możesz wpływać na to w jaki sposób Windows Media Player będzie tworzył nazwy plików będących zgranymi z płyty CD ścieżkami audio. Standardowo Windows Media Player buduje nazwę łącząc numer kolejny utworu i jego tytuł. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie byś zmodyfikował ten schemat. Jeżeli chcesz np. by w nazwie pliku była najpierw nazwa wykonawcy, potem nazwa albumu i dopiero numer kolejny oraz tytuł utworu to po prostu zaznacz dwa pierwsze pola wyboru (Wykonawca oraz Album). Uwaga, miej na uwadze, że wynikowa nazwa nie powinna być zbyt długa - system Windows radzi sobie z długimi nazwami plików, ale już różne programy do odtwarzania audio czy przenośne odtwarzacze muzyczne - już niekoniecznie. Z rozwijalnej listy Separator możesz wybrać symbol, który w nazwie pliku będzie oddzielał kolejne typy informacji. Standardowo jest to spacja.

Ustawienia dostępne w oknie opcji, w sekcji Ustawienia zgrywania odpowiadają wcześniej opisywanym pozycjom menu umożliwiającym wybór wyjściowego formatu zapisu dźwięku oraz jakości. Tutaj jednak dodatkowo możesz przekonać się ile miejsca na dysku (orientacyjnie) zajmie zbiór utworów zgrywanych z CD. Informacja na ten temat wyświetlana jest pod suwakiem widocznym w dolnej części okna i zmienia się w zależności od wybranego formatu wyjściowego i wybranej prędkości bitowej (jakości) plików audio.

Co dalej ze zgranymi plikami? To już zależy od Ciebie :) Możesz je przenieść na przenośny odtwarzacz MP3, skopiować na kartę microSD w smartfonie, czy zaimportować do programu iTunes i zsynchronizować z iPadem czy iPhonem. A propos urządzeń Apple, posiadaczy komputerów sygnowanych nadgryzionym jabłuszkiem zapraszamy na kolejną stronę, bo dla nich też mamy odpowiedź jak zgrać płyty CD.

Brak komentarzy do tej publikacji. Dodaj pierwszy komentarz.