partner serwisu

Jak skompresować plik - szybki poradnik krok po kroku

Jak skompresować plik - szybki poradnik krok po kroku
Autor:
Marek Kowalski
Data publikacji:
16 stycznia 2015, 00:01
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
archiwa zip, archiwum, folder skompresowany, kompresja danych, kompresja plików, rar, unrar, winrar, winzip, zip

Co zrobić w sytuacji, gdy masz np. do wysłania mailem kilkadziesiąt plików? Skompresuj je w jeden plik archiwum. Potrzebujesz nieco więcej miejsca na dysku? Zbiór danych zapisywanych na pendrive nie mieści się na nim? Wystarczy je skompresować. Funkcje umożliwiające upakowanie wielu plików w jednym zbiorze o objętości często nawet znacznie mniejszej od sumarycznej wielkości pakowanych danych wbudowane są w każdy system operacyjny. Jak zatem skompresować plik? Po co to robić? Czym jest w ogóle kompresja danych? Dla wielu z Was to banalne pytania, ale równie wielu poszukuje na nie odpowiedzi. W naszym krótkim poradniku przedstawiamy kilka prostych metod na kompresowanie, czy też - jak często określa się rzeczoną czynność - pakowanie danych. 

Kompresowanie plików w Windows 7

Zacznijmy od tego, w jaki sposób kompresować dane we wciąż najpopularniejszym systemie operacyjnym dla komputerów i laptopów, czyli w Windows 7. Operacja ta jest bardzo prosta.

Za pomocą Eksploratora Windows - standardowego, systemowego menedżera plików - otwórz okno folderu zawierającego pliki, które chcesz spakować do postaci pojedynczego, skompresowanego pliku archiwum. Następnie zaznacz za pomocą myszki pliki, które mają być spakowane (jeżeli są to wszystkie pliki w danym folderze możesz użyć do ich zaznaczenia skrótu klawiszowego [Ctrl+A]). Po zaznaczeniu danych przeznaczonych do kompresji, kliknij na dowolnej, spośród zaznaczonych ikon prawym klawiszem myszki i z menu kontekstowego wybierz kolejno polecenia wyróżnione na powyższej ilustracji, tj. Wyślij do oraz Folder skompresowany (zip).

Po wywołaniu wspomnianych poleceń, system uruchomi procedurę kompresji danych. Wyświetlone zostanie powyższej okno dialogowe, w którym możesz obserwować postęp procesu kompresji i nazwy aktualnie kompresowanych plików.

Gdy kompresowanie zaznaczonych zbiorów się zakończy, w cały czas otwartym oknie folderu zobaczysz nową, charakterystyczną dla spakowanych plików, ikonkę. Jej nazwa zostanie podświetlona, co oznacza iż aktywny jest tryb edycji tej nazwy. Standardowo system operacyjny nadaje tworzonemu plikowi ze skompresowanym archiwum zbiorów nazwę taką, jaką miał jeden z plików źródłowych (przeznaczonych do kompresji) kliknięty przez użytkownika prawym klawiszem myszki.

Po wpisaniu własnej nazwy nowo utworzonemu, skompresowanemu archiwum wciskasz Enter i gotowe. Na dysku masz skompresowany plik, zawierający wybrane wcześniej pliki. Jak się do nich dostać? To banalnie proste - wystarczy po prostu dwukrotnie kliknąć ikonkę spakowanego archiwum. Takie archiwum będzie się zachowywać podobnie jak ikonka zwykłego folderu, po dwukrotnym kliknięciu zobaczysz nowe okno z zawartością klikniętego, skompresowanego pliku. 

Jeżeli w przyszłości chciałbyś rozpakować skompresowane archiwum z plikami, kliknij jego ikonę prawym klawiszem myszki i wybierz polecenie Wyodrębnij wszystkie... spowoduje to rozpakowanie wszystkich skompresowanych plików do tego samego folderu, w którym znajduje się rozpakowywane archiwum.

Kompresowanie plików w Windows 8.x

W najnowszym systemie operacyjnym Microsoftu kompresowanie wybranych plików przebiega bardzo podobnie, jak w Windows 7.

Otwierasz folder zawierający pliki, które chcesz skompresować do jednego pliku-archiwum, zaznaczasz elementy przeznaczone do kompresji (w tej wersji Windows, do zaznaczenia wszystkich plików w folderze możesz użyć nie tylko wspomnianego wcześniej skrótu klawiszowego [Ctrl+A], ale również widocznego na wstążce, na karcie Narzędzia główne polecenia Zaznacz wszystko widocznego w sekcji Zaznaczanie, po prawej stronie okna). Następnie - tak jak w Windows 7 - klikasz prawym klawiszem myszki jeden z zaznaczonych zbiorów i wybierasz kolejno podświetlone na ilustracji polecenia z menu kontekstowego.

System rozpocznie proces kompresji plików, sygnalizując to oknem dialogowym podobnym do powyższego - zawierającym nazwę aktualnie pakowanego pliku, szacowany czas do zakończenia operacji i pasek postępu.

Po zakończeniu kompresji, w folderze z pakowanymi plikami powstanie nowy zbiór - w Windows 8 ma on automatycznie nadaną nazwę taką jak kliknięty prawym klawiszem plik i nie jest aktywowany w tym przypadku tryb edycji nazwy. Chcąc zmienić automatycznie nadaną nazwę skompresowanego archiwum, zaznacz je kliknięciem i skorzystaj z widocznego w oknie folderu polecenia Zmień nazwę, w sekcji Organizowanie

Dostęp do spakowanych danych uzyskujesz dokładnie w taki sam sposób, jak w poprzednich wersjach Windows, albo poprzez dwukrotne kliknięcie spakowanego pliku-archiwum, albo poprzez rozpakowanie skompresowanego zbioru za pomocą polecenia dostępnego w menu kontekstowym (wyświetlanym po kliknięciu danego obiektu prawym klawiszem myszki).

Kompresowanie plików w OS X 10.10 Yosemite 

Posiadacze komputerów sygnowanych symbolem nadgryzionego jabłuszka również nie muszą instalować jakiejkolwiek dodatkowej aplikacji chcąc skompresować kilka wybranych plików. Procedura przygotowania skompresowanego pliku-archiwum wygląda podobnie do tej, jaką prezentowaliśmy w przypadku systemu Windows. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć pliki, które mają być spakowane, a następnie wywołać menu kontekstowe i wybrać z niego polecenie Kompresuj X rzeczy, przy czym w miejsce litery X wstawiana jest liczba odpowiadająca ilości zaznaczonych obiektów (plików i folderów) przeznaczonych do spakowania.

Po chwili, której długość zależy od mocy obliczeniowej komputera i ilości kompresowanych danych, w folderze, z którego zaznaczono pliki do kompresji pojawi się nowa ikonka reprezentująca spakowany plik-archiwum. OS X podobnie jak Windows automatycznie nadaje plikowi nazwę, która w tym przypadku brzmi po prostu "Archiwum.zip".

Dostęp do spakowanych danych sprowadza się do rozpakowania archiwum, co uzyskujemy poprzez dwukrotne kliknięcie skompresowanego pliku. System automatycznie wtedy rozpakuje zawartość archiwum do tego samego folderu, tworząc w nim podfolder o nazwie odpowiadającej nazwie skompresowanego pliku.

Kilka szczegółów technicznych dla zainteresowanych

Czym jest w ogóle kompresja danych? Najogólniej rzecz biorąc, jest to proces polegający na przekształceniu zbioru danych w taki sposób, by przechowywał on informacje za pomocą mniejszej liczby bitów. W otaczającej nas cyfrowej rzeczywistości stosowane są dwie formy kompresji danych: tzw. kompresja stratna oraz kompresja bezstratna. Ta pierwsza stosowana jest najczęściej w odniesieniu do danych multimedialnych: obrazu wideo, zdjęć cyfrowych oraz dźwięku i najczęściej zachodzi w sposób niezauważalny dla użytkownika już podczas np. rejestracji danego materiału (np. robienia zdjęć, nagrywania wideo i dźwięku) za pomocą kamery czy smartfona. Cechą kompresji stratnej jest znacznie większa efektywność (dane skompresowane mają znacznie - nawet kilkudziesięciokrotnie mniejszą objętość od analogicznych danych zapisanych w postaci nieskompresowanej) oraz to, że część informacji źródłowych jest bezpowrotnie tracona (np. w przypadku skompresowanego pliku dźwiękowego wycinane są dźwięki najmniej istotne dla ludzkiego ucha, analogicznie w przypadku obrazu zmniejszana jest np. ilość detali, rozpiętość tonalna, liczba kolorów itp.), ale z założenia użytkownik wciąż ma dostęp do głównej informacji (filmu, zdjęcia, muzyki) reprezentowanej przez zbiór zapisany z kompresją stratną.

W przypadku kompresji bezstratnej, mającej najczęściej zastosowanie właśnie w przypadku pakowania dowolnych, wybranych przez użytkownika plików na komputerze, zbiór spakowany zawiera - mimo mniejszej objętości od oryginału - dokładnie taką samą ilość informacji. Brak utraty jakichkolwiek danych oznacza też mniejszą efektywność tej metody kompresji, spakowany zbiór jest mniejszy od źródła często zaledwie o kilka procent. Niemniej kompresja plików jest stosowana często nie tylko po to, by zmniejszyć objętość danych, lecz by łatwiej przenieść (np. wysłać mailem) duży zbiór wielu plików.

Podsumowanie

Opisane przez nas sposoby kompresji plików opierają się na założeniu, że korzystamy wyłącznie z funkcji wbudowanych w dany system operacyjny. Oczywiście nie jest to jedyna metoda. Wielu użytkowników korzysta z dodatkowych aplikacji do zarządzania skompresowanymi archiwami. Jeżeli poszukujesz prostej w obsłudze i efektywnej aplikacji do kompresowania i dekompresji plików i folderów, zapoznaj się z naszym zestawieniem programów do kompresji plików.

Brak komentarzy do tej publikacji. Dodaj pierwszy komentarz.