partner serwisu

Jak konwertować PDF do Worda? Różne sposoby na pliki PDF

Jak konwertować PDF do Worda? Różne sposoby na pliki PDF
Autor:
Marek Kowalski
Data publikacji:
3 lipca 2014, 11:58
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
doc, docx, dokumenty, edycja pdf, konwersja dokumentów, pdf, pliki pdf, word

Format PDF to najpopularniejszy sposób elektronicznego zapisu wszelkiego typu dokumentów, książek, publikacji drukowanych (po ich zamianie na formę elektroniczną) itp. Choć format PDF doskonale nadaje się do zapisu tego typu treści, to zazwyczaj użytkownik nie posiadający odpowiedniego oprogramowania nie może edytować dokumentów zapisanych w postaci pliku PDF. Z kolei najpopularniejszym i najlepiej znanym przez użytkowników edytorem tekstów jest Microsoft Word. Jak połączyć popularność PDF z funkcjonalnością Worda? Najlepiej skonwertować dokument PDF do formatu obsługiwanego przez edytor Microsoftu. Jak to zrobić? Artykuł jest dokładną odpowiedzią na to pytanie.

Format PDF (Portable Document Format) został opracowany bardzo dawno. Pierwsza wersja formatu PDF wyewoluowała w 1991 roku z opracowanego przez Johna Warnocka, współzałożyciela doskonale znanej firmy Adobe, systemu o nazwie Camelot. Celem Warnocka było opracowanie takiego formatu przeznaczonego do zapisu dokumentów tekstowo-graficznych, który byłby niezależny od aplikacji, sprzętu czy systemu operacyjnego.

Każdy plik w formacie PDF zawiera nie tylko treść dokumentu, ale również czcionki, elementy graficzne, informacje o układzie stron i wyglądzie dokumentu oraz inne dane umożliwiające poprawne wyświetlenie zapisanego w tym formacie pliku. Dzięki temu poprawnie zapisany dokument w formacie PDF powinien wyglądać identycznie bez względu na to, czy zostanie on otwarty na komputerze PC, na maszynie Apple, tablecie z Androidem czy smartfonie.

Obecnie format PDF jest najpopularniejszym sposobem zapisu dokumentów tekstowo-graficznych. W formacie tym publikowane są ebooki, cyfrowe wydania magazynów ilustrowanych i innego typu dokumenty. Popularność PDF zapewne nie byłaby tak duża, gdyby nie to, że Adobe już w 1993 roku bezpłatnie opublikowało specyfikację tego formatu, zachowując jednak kontrolę nad wszelkimi zmianami w kodzie definiującym format zapisu. Od początku lipca 2008 roku format PDF stał się oficjalnym, międzynarodowym standardem ISO 32000-1:2008 przeznaczonym do zapisu różnego typu dokumentów.

PobierzAdobe Reader

Chociaż PDF jest wygodną metodą na przenoszenie dokumentów pomiędzy różnymi platformami, to niestety najczęściej użytkownik komputera nie ma możliwości edycji pliku zapisanego w tym formacie. Zresztą przy standardowej konfiguracji Windows 7, system operacyjny nie zawiera nawet żadnego programu do odczytywania plików PDF. Dopiero w Windows 8 Microsoft zdecydował się na dodanie do systemu aplikacji o nazwie Czytnik, która umożliwia użytkownikom "ósemki" otwarcie i odczyt plików PDF bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Tym, którzy korzystają ze starszej wersji Windows i nie mają w systemie żadnego oprogramowania do odczytywania plików PDF możemy polecić najpopularniejszy bezpłatny czytnik: Adobe Reader.

PobierzAdobe Acrobat Pro

Celem naszego artykułu nie jest jednak odczyt plików PDF - ten, dzięki łatwo dostępnemu oprogramowaniu nie jest żadnym problemem. Niestety, czytnik plików PDF nie umożliwia edycji dokumentów zapisanych w tym formacie. Co prawda firma Adobe udostępnia bardzo rozbudowane narzędzie do tworzenia i edycji plików PDF - program Adobe Acrobat (dostępna jest w pełni funkcjonalna wersja próbna) - ale aplikacja ta w pełnej wersji jest zbyt droga, by można było ją polecić osobom, które nie zajmują się tworzeniem i edycją plików PDF zawodowo. W sytuacji, gdy chcesz edytować plik PDF na domowym komputerze, jednym z ciekawszych rozwiązań jest konwersja pliku PDF do formatu najpopularniejszego na świecie edytora tekstów - Microsoft Worda. Na kolejnych stronach przedstawiamy kilka różnych sposobów na konwersję plików PDF, przy czym zakładamy, że użytkownik ma już oczywiście zainstalowany edytor Microsoft Word. Założenie to jest o tyle istotne, że w sytuacji, gdy użytkownik posiada najnowszą wersję tego edytora - Word 2013 - to w zasadzie posiadania jakiegokolwiek innego konwertera plików PDF nie jest konieczne, by móc edytować treść "nieedytowalnego" dokumentu PDF.

Microsoft Word 2013 jako konwerter

Problem "jak skonwertować plik PDF do formatu rozpoznawanego przez edytor Word" został w najnowszej odsłonie tegoż edytora rozwiązany przez samego producenta. Microsoft w edytorze Word 2013 wprowadził funkcję konwersji plików PDF do natywnego formatu dokumentów Worda (pliki DOCX). Korzystanie z tej funkcji jest bardzo proste.

Po uruchomieniu edytora Word 2013 automatycznie pojawia się karta z szablonami oraz ostatnio używanymi dokumentami. Aby wskazać wcześniej nie otwierany dokument PDF należy kliknąć widoczny w dolnej części ekranu link Otwórz inne Dokumenty.

Spowoduje to otwarcie standardowej karty Otwórz, na której należy po prostu przejść do lokalizacji, gdzie zapisany jest plik PDF, który ma być skonwertowany.

Jeżeli we wskazanym folderze będą znajdować się pliki z rozszerzeniem PDF, najnowszy Word 2013 wyświetli je. Należy zaznaczyć plik do konwersji i kliknąć Otwórz.

Wyświetlony zostanie komunikat informujący o uruchomieniu konwertera PDF. Kliknięcie OK rozpoczyna proces konwersji. W treści komunikatu zawarto istotną informację dotyczącą dokładności konwersji. Wbudowany w Worda 2013 konwerter dobrze radzi sobie z dokumentami PDF składającymi się głównie z tekstu (np. z cyfrowymi książkami pozbawionymi ilustracji, o jednolitej strukturze i mało wyrafinowanym layoucie).

Przykładowy wynik konwersji prostego dokumentu PDF (nieliczne ilustracje, typowo "książkowy" layout). W centralnej części okna wyświetlana jest treść przekonwertowanego już dokumentu. Po lewej stronie okna Word 2013 wyświetla rozpoznaną ze źródła strukturę dokumentu - nie zawsze jest ona w pełni zgodna z oryginałem i może wymagać pewnych korekt. Niemniej układ dokumentu w tym przypadku jest zbliżony do oryginału, który prezentował się następująco:

Jak widać układ strony tytułowej oraz podział stron w oryginalnym pliku PDF i w dokumencie stanowiącym rezultat konwersji są praktycznie identyczne. W dalszej części dokumentu znaleźliśmy co prawda kilka różnic ("zgubione" odstępy pomiędzy akapitami, niekiedy niewłaściwy podział stron), ale generalnie Word 2013 powinien w zupełności wystarczyć do konwersji prostszych (pod względem layoutu) dokumentów PDF.

Następnie sprawdziliśmy, jak Word 2013 poradzi sobie z konwersją nieco bardziej złożonego dokumentu, którego fragment przedstawiał się następująco:

Po otwarciu pliku w edytorze Word 2013 i przetworzeniu go przez wbudowany konwerter otrzymaliśmy taki oto rezultat:

Chociaż większość elementów graficznych, tabel, wykresów itp. została zachowana po konwersji, to rozkład tych obiektów w dokumencie jest inny niż w oryginalnym pliku.

Wnioski są oczywiste. W przypadku elektronicznych wydań kolorowych magazynów i innych publikacji w formacie PDF charakteryzujących się złożonym układem stron, rozbudowaną kompozycją, niejednolitymi łamami tekstu i licznymi elementami graficznymi jest niemal pewne, że dokument Worda będący wynikiem konwersji takiego złożonego dokumentu PDF nie będzie wizualnie odpowiadał oryginałowi.

Pamiętajmy jednak, że mimo braku podobieństwa użytkownik po przekonwertowaniu oryginalnego dokumentu PDF będzie mógł edytować treść, a to często stanowi główną przyczynę, dla której w ogóle konwersja jest wykonywana.

W przypadku starszych wersji edytora Microsoft Word nie ma możliwości bezpośredniej konwersji dokumentów PDF bezpośrednio w programie (tj. za pomocą wbudowanych w edytor funkcji). Istnieją jednak alternatywne rozwiązania, które prezentujemy na kolejnych stronach.

Brak komentarzy do tej publikacji. Dodaj pierwszy komentarz.