partner serwisu
Jak i czym zrobić kopię zapasową za darmo?
Autor:
Agnieszka Serafinowicz
Data publikacji:
3 czerwca 2014, 12:38
Średnia ocena:
Twoja ocena:
Tagi:
active disk image lite, clonezilla, comodo backup, idrive online backup, microsoft, syncback freeware, windows 7, windows 8, windows 8.1

SyncBackFree

Kolejny bezpłatny program promowany jako sposób na wykonywanie kopii zapasowych. Za pomocą SyncBackFree można wykonywać zarówno kopie zapasowe plików (ale już nie dysków czy partycji), jak i synchronizować dane. Rozwiązanie to jest więc funkcjonalnie podobne do poprzednio opisanego programu IDrive Online Backup, z tą jednak różnicą, że SyncBackFree nie jest powiązany z żadną usługą online i użytkownik ma dość dużą swobodę wyboru docelowej lokalizacji kopii zapasowych. Mogą one być wykonywane na dyskach twardych, dyskach SSD, płytach CD/DVD, a także w lokalizacjach sieciowych czy na serwerach FTP. Twórcy programu chwalą swoje dzieło jako narzędzie proste w obsłudze i jednocześnie udostępniające wiele opcji dla zaawansowanych użytkowników. Czas się o tym przekonać.

Proces instalacji programu SyncBackFree przebiega standardowo. W artykule korzystaliśmy z wersji 6.5.30 zainstalowanej na komputerze pracującym pod kontrolą systemu Windows 7. Dobrą wiadomością widoczną już w pierwszym kontakcie z programem jest to, że ma on polskojęzyczny interfejs - niestety, jak się później okazuje - jedynie częściowo. W ostatnim etapie instalacji osoby, które nie chcą być dodane do listy mailingowej powinny odznaczyć standardowo zaznaczone pole wyboru.

Tworzenie kopii zapasowej.

Okno główne programu SyncBackFree pojawia się automatycznie po zakończeniu instalacji. Wygląda ono dość spartańsko i mniej doświadczeni użytkownicy mogą w tym momencie poczuć się zagubieni. Jak wykonać kopie w tym programie? Wbrew źle wróżącej pustce emanującej z pierwszego okna programu, nie jest to zbyt trudne. Logika pracy w SyncBackFree opiera się na tzw. profilach. Profil utworzony w tym programie oznacza w pełni skonfigurowane zadanie kopii zapasowej z określonym zbiorem chronionych danych, lokalizacją docelową i ustawionym harmonogramem wykonywania kopii zapasowych. Aby utworzyć nowy profil z zadaniem backupu należy po prostu kliknąć w dolnym pasku narzędziowym ikonę Nowy.

Konfigurowanie nowego profilu odbywa się za pomocą polsko-angielskiego (niektóre kwestie nie zostały przetłumaczone) kreatora, krok po kroku prowadzącego przez poszczególne etapy. Na początku należy nadać tworzonemu profilowi nazwę, następnie trzeba wybrać, jakiego typu profil jest tworzony. Wspomniano wcześniej, że program nie tylko pozwala na tworzenie kopii zapasowych (profil Backup), ale również synchronizację (opcja Synchronize), a także tworzenie tzw. kopii lustrzanych. Profil Backup to zwykła kopia zapasowa - dane są kopiowane z jednej lokalizacji do drugiej i tam czekają, aż okażą się potrzebne i wtedy je przywracamy. Synchronizacja to pojęcie doskonale znane użytkownikom Dropboksa, OneDrive, dysku Google'a i podobnych usług online. W programie SyncBackFree profil synchronizacji pozwala przechowywać identyczne zbiory danych w różnych lokalizacjach. Trzecia opcja - profil lustrzany (Mirror), polega na tym, że dane są synchronizowane pomiędzy źródłem a lokalizacją docelową, ale tylko w jedną stronę (od źródła do lokalizacji docelowej). 

Po wybraniu typu profilu zadaniem użytkownika jest wybór typu lokalizacji. Niezależnie dla źródła i dla celu można wybrać dyski lokalne i sieciowe (typ Internal/external drive, network patch, etc.) lub serwer FTP. Oprócz tego możliwe jest włączenie kompresji danych dla lokalizacji docelowej, dzięki czemu wykonywane kopie zapasowe plików zajmą mniej miejsca niż pliki źródłowe.

Następny etap to dokładniejsze ustawienie parametrów już utworzonego profilu. Użytkownik musi wskazać źródłową i docelową lokalizację danych, których kopia zapasowa ma być wykonywana.

Po wskazaniu konkretnych miejsc dla źródła i celu program automatycznie generuje opis profilu, w którym znajduje się m.in. informacja, jak program zachowa się, gdy folder w źródłowym zbiorze jest pusty lub gdy lokalizacja docelowa zawiera identyczny plik jak w lokalizacji źródłowej. W przypadku gdy np. chcemy zabezpieczyć pliki powiązane z kontem użytkownika Windows program wyświetli również, które foldery i pliki systemowe zostaną zignorowane podczas operacji tworzenia kopii zapasowej.

Korzystając z menu opcji wyświetlonego po lewej stronie okna ustawień profilu, można skonfigurować harmonogram wykonywania kopii (kiedy i jak często ma być ona wykonywana). Program oferuje rozbudowany zestaw parametrów związanych z uruchomieniem zadania backupu. Możliwe jest np. włączenie operacji backupu niezależnie od tego, czy użytkownik będzie w momencie rozpoczęcia zadania zalogowany, czy też nie. Oprócz określenia częstotliwości, możliwe jest również ustawienie długości trwania samego procesu kopiowania. Jeżeli komputer jest uśpiony, SyncBackFree automatycznie wzbudzi go ze stanu uśpienia i rozpocznie wykonywanie kopii w określonym przez użytkownika terminie. W sytuacji, gdy zaplanowana kopia nie mogła być wykonana (np. z powodu wyłączenia komputera), zaplanowane zadanie będzie realizowane natychmiast po pierwszym uruchomieniu komputera po upływie pominiętego terminu.

SyncBackFree pozwala również dokładnie ustawić (dla każdego stworzonego profilu), jakie automatyczne decyzje mają być podejmowane przez program w razie wystąpienia konkretnych sytuacji. Zestaw widocznych opcji w grupie Decyzja - pliki jest dość bogaty, ale dobra wiadomość jest taka, że dla profilu backupu nie trzeba niczego zmieniać - standardowe ustawienia są optymalne w większości sytuacji.

Po dość żmudnym konfigurowaniu profilu kopii zapasowej program umożliwia przeprowadzenie symulowanego uruchomienia zadań zapisanych w danym profilu. 

Jeżeli symulacja przebiegła poprawnie (jest to sygnalizowane komunikatem Simulation Successful widocznym w oknie głównym programu w wierszu danego profilu), nie pozostaje nic innego, jak uruchomić wykonywanie kopii klikając przycisk Uruchom. W trakcie wykonywania kopii zapasowej w oknie programu wyświetlany jest szacowany czas do zakończenia zadania, a po zakończeniu tego procesu w oknie przeglądarki wyświetlany jest szczegółowy raport. Zawiera on informacje użyteczne dla bardziej doświadczonych użytkowników komputerów, jednak dla osób nietechnicznych jego treść może wydać się zbyt skomplikowana.

Niestety, podczas próby wykonania kopii zapasowej całego zestawu plików powiązanych z konkretnym kontem użytkownika w systemie Windows program nie potrafił wykonać tego zadania z powodu niemożności skopiowania plików, które w danym momencie były używane bądź zablokowane lub użytkownik nie miał do nich uprawnień. Choć tego typu problem da się rozwiązać poprzez eliminację z chronionej puli plików powodujących problem (były to zbiory systemowe, do których dostęp dla aktualnie zalogowanego konta był zablokowany), to zmiana ustawień profilu backupu może przekraczać możliwości przeciętnego, domowego użytkownika komputera.

Przy całej swojej elastyczności konfiguracji SyncBackFree jest narzędziem nieco "przekombinowanym" jeżeli chodzi o wykorzystanie go przez użytkowników nietechnicznych. Z kolei osoby biegłe w administrowaniu komputerami i konfigurowaniu zadań backupu mają do dyspozycji rozbudowane narzędzia systemowe, serwerowe, skrypty i wiele innych znacznie bardziej zaawansowanych rozwiązań.

Przywracanie danych

Dla zachowania przyjętej przez nas formy testu sprawdziliśmy również, jak przebiega procedura odzyskiwania danych z kopii zapasowej utworzonej za pomocą stworzonego wcześniej profilu backupu w programie SyncBackFree.

Teoretycznie SyncBackFree pozwala na utworzenie profilu odzyskiwania w taki sam sposób, w jaki tworzony jest profil backupu (zamieniane są po prostu kierunku kopiowania plików), ale w praktyce znacznie wygodniejszym rozwiązaniem jest zaznaczenie profilu backupu, za pomocą którego wykonana była wcześniej kopia zapasowa danych i kliknięcie w dolnym pasku menu ikony Przywrac.

Program zapyta, czy ma uruchomić zaznaczony profil w trybie przywracania. Po udzieleniu twierdzącej odpowiedzi, należy jeszcze wybrać, czy dane mają być przywrócone do pierwotnej lokalizacji czy też do innej, dowolnie wybranej.

Następnie program wyświetli raport, w którym dokładnie poinformuje, jakie zmiany zostaną wprowadzone, jeżeli przywracanie będzie kontynuowane. Po akceptacji (przycisk Kontynuuj uruchamianie), następuje faktyczne skopiowanie plików z kopii zapasowej do wybranego miejsca docelowego, a w oknie głównym w kolumnie wynik pojawi się komunikat Restore Successful.

Zalety 

  • Rozbudowane opcje konfiguracyjne
  • Szeroki zakres obsługiwanych lokalizacji docelowych dla kopii zapasowych

 

Wady 

  • Zbyt mało czytelny interfejs dla niedoświadczonego użytkownika
  • Brak predefiniowanych, zautomatyzowanych profili kopii zapasowych
  • Błędy podczas próby wykonania kopii plików z konta użytkownika Windows
wiki grzyb
2015.02.13, 22:20
Da się w backupie windows 8 wybrać własne foldery, z których ma być robiony backup?
marek.cieminski
2017.05.19, 10:50
A znacie rozwiązania XOPERO? Ja dopiero testuje ich produkty. Właściwie to jestem zadowolony, ale chętnie posłucham waszych komentarzy.