partner serwisu

Kontakt

Kontakt z redakcją:

Kontakt w sprawie reklamy na Softonet.pl:

Informacje prasowe prosimy wysyłać wyłącznie na adres prasowe@softonet.pl

Adres siedziby redakcji:

Softonet.pl
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Właściciel serwisu:

Onet Holding sp. z o.o., ul. Domaniewska 52, 02-672 Warszawa. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000420780. Kapitał zakładowy: 95000,00 zł. NIP: 5272677009, REGON 146127300.