partner serwisu

Kontakt

Kontakt z redakcją:

  • Paweł Pilarczyk,
    redaktor naczelny
  • Krzysztof Pojawa,
    sekretarz redakcji

Kontakt w sprawie reklamy na Softonet.pl:

  • Jacek Wąsowski

Informacje prasowe prosimy wysyłać wyłącznie na adres prasowe@softonet.pl

Adres siedziby redakcji:

Softonet.pl
ul. Domaniewska 49
02-672 Warszawa

Właściciel serwisu:

Ringier Axel Springer Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 - 672), ul. Domaniewska 49, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420780, z kapitałem zakładowym w kwocie 106.000 zł (w całości wpłaconym), NIP: 5272677009, REGON 146127300.