partner serwisu

WinSCP

Wszystkie wersje programu
Klienci i serwery FTP30 lipca 20134090

Wersja rozwojowa graficznego klienta SFTP i FTP dla systemu Windows. Protokół SCP, popularny dawniej, również jest przez aplikację obsługiwany. Program służy przede wszystkim do bezpiecznego przesyłania plików pomiędzy lokalnym a zdalnym komputerem.