partner serwisu

Colasoft Capsa Professional to profesjonalne narzędzie do analizy i diagnostyki sieci. Program monitoruje ruch w lokalnej sieci LAN, pomagając tym administratorowi wykryć ewentualne problemy.

Program obserwuje działanie serwerów, stacji roboczych, routerów i kart sieciowych, alarmując gdy wystąpi jakiś błąd.

Informacje i diagnostyka3 sierpnia 20069430

Hot CPU Tester Pro jest aplikacją testującą zdrowie i stabilność systemu. Program przeprowadza test procesora, chipsetu, pamięci w poszukiwaniu błędów.

Informacje i diagnostyka2 stycznia 20109320

Udostępnianie bezpłatnie narzędzie do uzyskiwania informacji na temat BIOS-u

Małe i zarazem bardzo przydatne narzędzie do monitoringu aktywności CPU. Oprócz zużycia oraz aktualnej częstotliwości podawane jest również bieżące zużycie pamięci RAM.

Serwis monitorujący pracę systemu operacyjnego.

Niewielki zamiennik dla systemowego mechanizmu Bezpiecznego Usuwania Sprzętu, oferujący kilka usprawnień tej funkcji.

Niewielki program, skanujący pliki minidump (.dmp), tworzone w momencie wystąpienia krytycznego błędu, sygnalizowanego przez "niebieski ekran śmierci" (BSOD), i wyświetlający szczegółowe informacje dotyczące danej usterki. 

Informacje i diagnostyka20 grudnia 20097260

Rozbudowana aplikacja dla administratorów sieci umożliwiająca monitorowanie stanu pracy urządzeń sieciowych.

TellMeTheDynIP odczytuje numer IP routera, przez który użytkownik połączony jest z Internetem i wysyła na bieżąco dynamiczny numer IP przydzielany do routera.