partner serwisu

Sysinternals Suite 29.08.2016

Pobieranie tego pliku jest realizowane* przez serwis:
Pobierz
*Zaloguj się, aby pobrać bezpośrednio z serwisu Softonet.pl
System:
Windows 2003 Server
Windows XP (x32, x64)
Windows Vista (x32, x64)
Windows XP Media Center Edition (x32)
Windows 7 (x32, x64)
Windows 8 (x32, x64)
Windows 10 (x32, x64)
Windows 8.1 (x32, x64)
Język:
angielski
Rozmiar:
20,2 MB
Wersja przenośna:
tak
Autor:
Data aktualizacji:
Licencja:
freeware
Liczba pobrań:
3964
Średnia ocena:
Twoja ocena:

Zestaw kilkudziesięciu małych, lecz bardzo przydatnych aplikacji do diagnostyki, rozwiązywania problemów oraz zarządzania systemem operacyjnym. Przydadzą się każdemu użytkownikowi Windowsa.

Większość aplikacji oprócz pracy na komputerze lokalnym pozwala na zarządzanie i pobieranie informacji z komputera zdalnego. Część z nich jest dostępna tylko z wiersza poleceń, co będzie przydatne dla administratorów, którzy użyć ich w często używanych skryptach.

W skład pakietu wchodzą następujące aplikacje:

 • AccessChk: pozwala sprawdzić jaki dostęp do plików, folderów, kluczy rejestru, obiektów globalnych i usług systemu mają poszczególni użytkownicy czy konkretne grupy użytkowników
 • AccessEnum: wyświetla prawa dostępu użytkowników do dowolnych plików, folderów i kluczy rejestru
 • AdExplorer: zaawansowana aplikacja do wyświetlania i edycji bazy Active Directory
 • AdInsight: program do monitorowania w czasie rzeczywistym protokołu LDAP (Light-weight Directory Access Protocol), przydatny przy diagnozowaniu problemów w aplikacjach klienckich Active Directory
 • AdRestore: narzędzie do przywracania usuniętych ("tombstoned") obiektów w domenie
 • Autologon: pozwala w prosty sposób skonfigurować systemowy mechanizm automatycznego logowania
 • Autoruns: zaawansowany program pozwalający zarządzać aplikacjami, usługami, paskami narzędziowymi, rozszerzeniami powłoki i innymi elementami uruchamianymi w poszczególnych etapach startu systemu
 • BgInfo: wyświetla na pulpicie podstawowe informacje takie jak: nazwa komputera, adres IP, wersję service packa i wiele innych
 • CacheSet: pozwala ustawić ilość pamięci podręcznej systmu
 • ClockRes: wywołuje funkcję GetSystemTimeAdjustment i wyświetla otrzymany wyniki
 • Contig: najbezpieczniejszy program do defragmentacji danych na dyskach, gdyż używa standardowych mechanizmów systemu Windows, ale jest zdecydowanie bardziej skuteczniejszy i rozbudowany niż narzędzie systemowe
 • Coreinfo: pokazuje mapowanie pomiędzy logicznymi i fizycznym procesorem, tryb NUMA oraz gniazdo w jakim jest osadzony oraz informacje o pamięci podręcznej przypisanej do każdego procesora logicznego
 • Ctrl2Cap: specjalny sterownik klawiatury, który konwertuje znaki caps-lock w znaki control, przydatne przy przesiadce z UNIX-a gdzie klawisz control jest w miejscu caps-lock na standardowej klawiaturze
 • DebugView: pozwala monitorować informacje diagnostyczne systemu lokalnego lub zdalnego, z którym można połączyć się przez protokół TCP/IP
 • Desktops: tworzy wirtualne pulpity między którymi można przełączać się za pomocą globalnych skrótów klawiszowych
 • Disk2vhd: tworzy dysk wirtualny VHD z dowolnych partycji komputera o maksymalnej wielkości 127GB
 • DiskExt: demonstruje użycie komendy IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS i zwraca informacje o tym, jakie partycje woluminu znajdują się na dysku
 • DiskMon: monitoruje i wyświetla wszystkie akcje przeprowadzane na dyskach przez system i uruchomione programy
 • DiskView: wyświetla graficzną mapę dysku i pozwala sprawdzić jaki plik zajmuje wybrany fragment dysku
 • Disk Usage: pokazuje ile miejsca na dysku zajmuje wybrany folder wraz jego podfolderami
 • EFSDump: wyświetla, które konta mają dostęp do szyfrowanych plików (EFS)
 • FindLinks: wyświetla indeks oraz twarde linki (alternatywne ścieżki na tej samej partycji) dla wybranego pliku
 • Handle: wyświetla informacje plikach i folderach aktualnie używanych przez wybrany program, lub przez wszystkie uruchomione aplikacje
 • Hex2dec: pozwala na konwersję liczb miedzy systemami dziesiętnym a szesnastkowym oraz w drugą stronę
 • Junction: umożliwia tworzenie symbolicznych linków do folderów na komputerze lokalnym
 • LDMDump: pozwala zobaczyć co znajduje się w bazie danych Logical Disk Managera np. tabele partycji, prywatny nagłówek bazy, tabele zawartości i inne
 • ListDlls: wyświetla biblioteki DLL załadowane przez wybrany lub wszystkie procesy, może także wyświetlić procesy, które używają konkretnej biblioteki
 • LiveKd: pozwala uruchomić debuggery kelnera Kd i Windbg, wymaga zainstalowanego Debugging Tools for Windows
 • LoadOrder: wyświetla kolejność wczytywania sterowników przez system operacyjny
 • LogonSessions: wyświetla listę aktualnie trwających sesji logowania
 • MoveFile: pozwala przenieść/usunąć plik aktualnie używany przez system przy następnym uruchomieniu komputera
 • NTFSInfo: wyświetla informacje na temat partycji NTFS
 • PageDefrag: defragmentuje plik wymiany oraz rejestr systemowy
 • PendMoves: wyświetla listę plików oczekujących na zmianę nazwy/usunięcie przy następnym uruchomieniu systemu
 • PipeList: wyświetla listę aktualnie utworzonych przekierowań strumieni danych (pipe)
 • PortMon: monitor aktywności portów szeregowego i serial RS232
 • ProcDump: monitoruje pracę dowolnej aplikacji i tworzy raporty w momencie, gdy wystąpi przez nią zwiększone użycie procesora
 • Process Explorer: monitoruje uruchomione procesy i prezentuje informacje o otwartych/używanych przez nie plikach i bibliotekach
 • Process Monitor: zaawansowany monitor systemu, monitorujący aktywność procesów/wątków oraz rejestru
 • PsExec: pozwala uruchomić procesy na zdalnym komputerze, bez potrzeby uprzedniego ich na nim istalowania
 • PsFile: pozwala wyświetlić listę plików, które zostały otworzone zdalnie, oraz umożliwia ich zamknięcie po nazwie lub identyfikatorze
 • PsGetSid: pozwala uzyskać nazwę komputera na podstawie identyfikatora SID oraz vice versa
 • PsInfo: wyświetla dokładne informacje na temat lokalnego lub zdalnego komputera oraz zainstalowanego na nim systemu operacyjnego
 • PsKill: zabija proces na lokalnym lub zdalnym komputerze
 • PsList: monitor uruchomionych procesów
 • PsLoggedOn: pozwala sprawdzić jacy użytkownicy są zalogowani na komputerze lokalnym lub zdalnym
 • PsLogList: pozwala wyświetlić raport zdarzeń (Event Log) na lokalnym lub zdalnym komputerze
 • PsPasswd: pozwala zmieniać hasła użytkowników na lokalnym lub zdalnym komputerze, przydatne przy masowej zmianie haseł przez administratora
 • PsService: narzędzie do zarządzania usługami, ale o większych możliwościach od systemowego
 • PsShutdown: pozwala wyłączyć lokalny lub zdalny komputer, wylogować użytkownika, zablokować system lub przerwać rozpoczęte wyłączanie
 • PsSuspend: pozwala uśpić proces na lokalnym lub zdalnym komputerze, by zwolnić w ten sposób używane przez niego zasoby potrzebne w danym momencie w innym celu
 • RAMMap: zaawansowane narzędzie do analizy użycia pamięci fizycznej
 • RegDelNull: wyszukuje i pozwala usunąć klucze rejestru zawierające znaki specjalne, przez co nie można ich usunąć normalnymi narzędziami
 • RegJump: proste narzędzie, które otwiera edytor rejestru z otworzonym zadanym kluczem
 • RootkitRevealer: zaawansowane narzędzie do wykrywania złośliwego oprogramowania
 • SDelete: bezpiecznie usuwa pliki i foldery, oraz pozwala na wymazanie wolnej przestrzeni na dysku
 • ShareEnum: wyświetla wszystkie udostępnione udziały dostępne w wybranej domenie
 • ShellRunas: pozwala uruchamiać programy przy użyciu innych użytkowników niż aktualnie zalogowany
 • SigCheck: sprawdza podpis cyfrowy plików i wyświetla informacje o ich wersji
 • Streams: pozwala tworzyć alternatywne strumienie danych dla dowolnego plików
 • Strings: pozwala na wyszukiwanie ciągów znaków UNICODE lub ASCII w plikach wykonywalnych
 • Sync: odpowiednik narzędzie o tej samej nazwie z systemu UNIX, który wymusza na systemie operacyjnym zapisanie wszystkich danych z buforów na dysk
 • TCPView: przedstawia szczegółową listę wszystkich punktów połączeń TCP i UDP
 • VMMap: narzędzie do analizowania wirtualnej i fizycznej pamięci, prezentujące pamięć w postaci graficznej mapy oraz dokładnych tabel z danymi
 • VolumeID: pozwala zmienić ID partycji FAT i NTFS
 • WhoIs - pozwala sprawdzić dane rejestracyjne domeny lub dowolnego adresu IP
 • WinObj: niezbędnik każdego administratora, który dba o bezpieczeństwo lub każdego, kogo ciekawi Object Manager namespace
 • ZoomIt: pozwala na powiększanie pulpitu, a następnie rysowanie na nim oraz umieszczanie tekstów, przydatne przy wszelkiego rodzaju prezentacjach programów.

Sysinternals Suite

Brak opinii do tego pliku. Dodaj pierwszą opinię.
Brak komentarzy do tego pliku. Dodaj pierwszy komentarz.