partner serwisu
VIA11 grudnia 2009441280

Sterowniki te obsługują następujące układy firmy VIA: VIA AC97 VT82C686A/B, VT8233/AC, VT8235, VT8237/R, VT1618, VT8231, VT8251 oraz VIA Vinyl audio VT1612A, VT1613, VT1616/B, VT1617/A.

VIA19 września 2010226540

Sterowniki przeznaczone dla układów dźwiękowych firmy VIA, zintegrowanych z mostkami południowymi chipsetów VIA HD Audio Codec.

VIA12 października 201584570

Sterowniki te obsługują następujące kontrolery audio VIA Vinyl Envy24: MT/DT/GT/PT/HT-S.