partner serwisu
Bazy danych4 stycznia 201655010

MySQL to obok PostgreSQL najpopularniejszy z wolnodostępnych silników relacyjnych baz danych.

Bazy danych28 września 200844390

Navicat (PostgreSQL GUI) jest menedżerem baz danych PostgreSQL, który potrafi konwertować formaty typu XML, CSV, MS Excel, MS Access, do baz PostgreSQL, eliminując czas potrzebny na powtórne wprowadzanie danych i częste błędy wynikające z takich operacji.

Bazy danych24 lipca 2007130110

Navicat MySQL jest menedżerem baz danych MySQL, który potrafi konwertować formaty typu XML, CSV, MS Excel, MS Access, do baz MySQL, eliminując czas potrzebny na powtórne wprowadzanie danych i częste błędy wynikające z takich operacji.

Bazy danych3 sierpnia 200615720

SQL Query Tool (używające ADO) to narzędzie Uniwersalnego Dostępu do Danych - Universal Data Access (UDA).

Bazy danych3 sierpnia 200616390

Database Designer to narzędzie umożliwiające tworzenie prostych aplikacji, korzystających z plikowych baz danych. Cały proces odbywa się w graficznym środowisku.

Bazy danych3 sierpnia 200615920

SQL Query Tool (używające ODBC) to narzędzie Uniwersalnego Dostępu do Danych - Universal Data Access (UDA).

Bazy danych21 maja 200629610

ESF Database Convert to doskonałe narzędzie do konwersji różnego typu baz danych. Potrafi konwertować pomiędzy bazami: MySQL, SQL Server, Access, Excel, Paradox, Lotus, dBase i innymi.

Bazy danych7 marca 20069700

dbSketch to narzędzie bazodanowe zaprojektowane w szczególności dla twórców oprogramowania.

Bazy danych24 lutego 200614190

Kolejna alternatywa dla MySQL. Baza PostgreSQL oferuję nieco więcej możliwości w porównaniu z MySQL.

Bazy danych24 lutego 200656130

Alternatywa dla MySQL, współpracująca z PHP.