partner serwisu

Nir Sofer

Narzędzia26 listopada 201516800

Umożliwia odczytanie i edycję wpisów automatycznego uzupełniania pola adresu w programie Outlook od wersji 2003 do 2013.

Zarządzanie systemem22 grudnia 20148370

Program monitoruje Rejestr pod kątem zmian, które wprowadza aplikacja wskazana przez użytkownika. Poczynione zmiany są zapisywane w standardowym pliku w formacie programu RegEdit, które można użyć do importu lub dalszej analizy.

Usuwanie programów21 grudnia 20145830

Alternatywa dla systemowego modułu Dodaj/Usuń Programy.

Polskie lokalizacje22 września 20142770

Polski pakiet językowy (spolszczenie) do programu Dialupass.

Narzędzia22 września 20147280

Umożliwia odczytanie zapisanych w systemie haseł połączeń wdzwanianych (dialup) i VPN.

Polskie lokalizacje22 września 20142280

Polski pakiet językowy (spolszczenie) do programu N2KEdit.

Polskie lokalizacje22 września 20142750

Polski pakiet językowy (spolszczenie) do programu Network Password Recovery.

Narzędzia22 września 20147420

Narzędzie do odzyskiwania haseł sieciowych, w tym do zdalnych zasobów i komputerów, czy haseł do serwerów (np. Exchange).

Polskie lokalizacje22 września 20141820

Polski pakiet językowy (spolszczenie) do programu LSASecretsView.

Narzędzia22 września 20144720

Aplikacja pozwalająca na odczytywanie haseł zapisanych w magazynie LSA. Zazwyczaj są to hasła automatycznego logowania, jak hasło do systemu.