partner serwisu

Microsoft Project Professional

Wszystkie wersje programu
Edytory tekstu26 maja 2012185300

Profesjonalny pakiet oprogramowania do skutecznego zarządzania terminami i realizacją projektów. Zapewnia nowe, intuicyjne sposoby planowania, zarządzania i współpracy między poszczególnymi pracownikami oraz całymi zespołami.

Edytory tekstu29 listopada 2009105830

Profesjonalny pakiet oprogramowania do zarządzania terminami i realizacją projektów.