partner serwisu

Jacek Pazera

Archiwizery plików31 stycznia 201414510

Free UPX jest wyspecjalizowaną nakładką graficzną na popularny kompresor UPX. Program umożliwia kompresję i dekompresję plików wykonywalnych zgodnych ze specyfikacją Microsoft Portable Executable and COFF Specification (większość plików EXE, DLL, OCX, BPL, CPL). Z poziomu interfejsu graficznego użytkownik ma dostęp do wszystkich parametrów UPXa, także tych nieudokumentowanych.

Pozostałe29 listopada 20093930

Edytor tagów MP3.

Gadżety28 listopada 200916180

Program wyświetlający czas dla dowolnej strefy czasowej. Zegar, stoper, Swatch Time, czas internetowy, UTC.