partner serwisu

George Poulose

Bazy danych3 sierpnia 200615720

SQL Query Tool (używające ADO) to narzędzie Uniwersalnego Dostępu do Danych - Universal Data Access (UDA).

Bazy danych3 sierpnia 200615920

SQL Query Tool (używające ODBC) to narzędzie Uniwersalnego Dostępu do Danych - Universal Data Access (UDA).