partner serwisu

Database Designer

Wszystkie wersje programu
Bazy danych3 sierpnia 200616390

Database Designer to narzędzie umożliwiające tworzenie prostych aplikacji, korzystających z plikowych baz danych. Cały proces odbywa się w graficznym środowisku.