partner serwisu

AutoHotkey

Narzędzia11 listopada 201557030

Język skryptowy dzięki któremu możliwa jest automatyzacja praktycznie każdej czynności w systemach Windows.

Narzędzia25 listopada 200982160

To darmowe narzędzie potrafi zautomatyzować prawie wszystkie czynności, które mają powiązania z klawiaturą lub myszką.