partner serwisu

Artifex Software Inc.

Przeglądarki dokumentów12 października 201566520

Interpreter języków PostScript (PS) i Portable Document Format (PDF), umożliwiający ich konwersję na wiele formatów (BMP, EPS, JPEG, PDF, PCX, PNG, PSD, TIFF i inne).