partner serwisu

Kontakt

Kontakt z redakcją:

Kontakt w sprawie reklamy na Softonet.pl:

Informacje prasowe prosimy wysyłać wyłącznie na adres prasowe@softonet.pl

Adres siedziby redakcji:

Softonet.pl
ul. Domaniewska 52
02-672 Warszawa

Właściciel serwisu:

Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31- 462) przy ul. Pilotów 10. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000007763. Kapitał zakładowy: 7 580 648,00.zł. NIP: 734-00-09-469.